Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ticaret erbabı değiliz, hekimiz!

Ticaret erbabı değiliz, hekimiz!

AİLE HEKİMLERİNE YAPILAN CARİ GİDER ÖDEMELERİ GECİKİYOR, HİZMETLER AKSAMA NOKTASINDA!

Aile Sağlığı Merkezleri’mizin başta elektrik, su, telefon, ısınma, tamirat, medikal ve sarf malzeme giderleri ile çalıştırdığımız personellerin maaşları ve sigorta ödemelerini karşıladığımız “Cari Gider Ödemeleri” nde son bir yıldır aksaklıklar yaşanmakta ve artık bu gecikmeler hizmet sunumunu aksatacak noktaya varmaktadır.

Aile Hekimleri’ne yapılacak ödemeler “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belirtilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin 22 inci maddesinde “Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları’na yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır” hükmü yer almaktadır.

Aile Hekimleri’ne yapılacak bir ödeme unsuru olan Aile Sağlığı Merkezi Giderleri’nin diğer ödeme unsurlarından ayrı bir şekilde her ayın 8’i itibariyle Aile Hekimleri’nin hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir.

Ancak zaten yetersiz olan, Aile Sağlığı Merkezleri’nde kullanılan malzemelere gelen zamların ve hatta bizzat devletimizin kiralara uyguladığı %46’lık zammın çok çok altında bir artışla artık harcamalarımızı karşılamaya yetmeyen bu ödemelerin, bir de zamanında ödenmiyor olması Aile Hekimlerini zor durumda bırakmaktadır.

TİCARET ERBABI DEĞİLİZ, HEKİMİZ!

Bizler ticaret erbabı değiliz. Kamu hizmeti sunan kamu görevlileriyiz, en önemli kamu hizmetlerinden biri olan koruyucu sağlık hizmetini sunmaktayız. Aklımızda sadece hastalarımız ve onların sağlığı olması gerekirken ödeyemediğimiz Aile Sağlığı Giderleri’ni düşünmek hizmet sunum kalitesinde sorunlara yol açmaktadır.

Sorunun çözümü için irtibata geçtiğimiz yetkililerden Aile Hekimleri’nin yüklüce bir miktar parasının nerede olduğu konusunda kesin yanıt alamamaktayız.İSTAHED olarak Aile Sağlığı Merkezleri’mizin işletilmesinin devamında aksamalar yaşanmaması, halkımız ve çalıştırdığımız personeller için mağduriyetlerin oluşmaması ve birinci basamak sağlık hizmet sunumunun devamı için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

 

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) Yönetim Kurulu