Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tıbbi Bitki Monografları

Tıbbi Bitki Monografları

Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

3/2/2023 tarih ve 32093 sayılı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin kısaltılmış başvuru hakkındaki hükümleri kapsamında geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsat başvurusunda referans gösterilmek üzere Allium sativum L. bitkisinin soğanlarına ait tıbbi bitki monografı EBS-ESY sisteminde “Tıbbi Bitki Monografları” bölümünde yayımlanmıştır.

TİTCK

Tıbbi Bitki Listesi’nin tamamı