Ana Sayfa Manşet “Tek Sağlık Kavramı Biran Önce Etkin Hale Getirilmelidir”

“Tek Sağlık Kavramı Biran Önce Etkin Hale Getirilmelidir”

Ali Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri ile 500 binden fazla veteriner hekim tarafından 21. si kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün, 2021 yılı teması  “Veteriner Hekimlerin Covid-19 Krizine Yanıtı” olarak belirlenmiştir.

Bu tema ile yaşanan pandemi sürecinde veteriner hekimlerin etkinlikleri, mücadeledeki önemleri tanımlanmak istenmiş, belirlenen tema ile veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. Mevcut COVID-19 krizi, Veteriner Hekimlerin potansiyellerini, halk sağlığı, gıda güvenliği ve biyotıp alanındaki yetkinliklerini gözle görülür bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Veteriner hekimler, hayvansal gıda üretimi, gıda güvenliği, epidemiyoloji ve biyogüvenlik konusundaki uzmanlıkları ile küresel gıda güvenliğini ve istikrarını korumaya yardımcı olmak için ciddi anlamda donanıma sahip uzman meslek mensuplarıdır.

Küresel sağlığın ayrılmaz ve önemli bir parçası olan Veteriner Hekimler,  yalnızca hayvanların sağlığı ve refahı ile ilgili değil, aynı zamanda zoonotik hastalıkların önlenmesi, yönetimi ve kontrolü ile ilgili çeşitli görevler yürütmektedirler. Zoonotik bir hastalık olan COVID-19 pandemisi sürecinin başından itibaren önemli roller üstlenmiş ve üstlenmeye devam etmektedirler.

Bugün ülkemizde üretilen aşılardan önemli bir bölümü Veteriner Hekimler ve Veteriner Araştırma Enstitülerinin çabaları sayesinde belirli bir noktaya ulaşmıştır. Özellikle son aşamaya gelerek faz-3 aşamasına geçen Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı ile faz-1 aşamasına geçen aşılar Viroloji ve Mikrobiyoloji uzmanı Veteriner Hekim meslektaşlarımız tarafından geliştirilmiştir. Yapılanlar kadar önemli olan bir diğer husus yapılamayanlardan bir ders çıkartılarak ileride karşılaşma ihtimalimiz olan yeni salgınlara daha hazırlıklı olunmasıdır.

Bu bağlamda sağlık alanındaki kurumların koordinasyonunun güçlendirilmesi şarttır. COVID-19 pandemisi, TEK SAĞLIK konseptinin nedenli önemli olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Zoonotik hastalıklara karşı mücadelede en etkili olan yol tek sağlık uygulamasıdır. Bu amaçla ülkemizde de Tek Sağlık kavramı, işlevsel yapıları bir an önce tanımlanarak, etkin hale getirilmelidir.

Kurumsal bazda hazırlananlar yerine ileride karşılaşabileceğimiz yeni salgınlara yönelik etkin bir Salgın Eylem Planının insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında faaliyet gösteren kurumların eşgüdüm ile oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle bir kez daha dikkatlere sunmak isteriz ki,

Covid-19 hayvansal gıda üretimini tehdit etmektedir. Gıda güvenliğini korumak için veteriner hekimlerin liderliğine ve öncülüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Hizmetleri ile toplum sağlığı açısından stratejik konumu ve vazgeçilmezliği ile veteriner hekimlik ülkemizde de hakettiği yere taşınmalı, ilgili yasalarla sağlık hizmetleri sınıfında bulunan veteriner hekimlerin mesleki haklar açısından beşeri sağlık meslek grubu ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda daha adil bir uygulama gerçekleştirilmiş olacaktır.

Veteriner hekimlerin, fiili Hizmet (yıpranma payı), Sağlıkta Şiddet, Özlük hakları. Uzmanlık Eğitimi, Kamuda istihdam ve serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetlerini ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler biran önce yapılmalıdır.

Covid-19 ile daha da anlamlı hale gelen Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur kaynağı ve mutluluk kaynağıdır.

Bir kez daha Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü’ nün ülkemiz, dünyamız ve mesleğimiz için acıların yaşanmadığı daha güzel günlere vesile olması temennisiyle, tüm meslektaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyoruz.”  24/04/2021

Ali EROĞLU

TVHB Merkez Konseyi Başkanı