Ana Sayfa Eczacılık TEB & SGK Görüşmesi Hakkında

TEB & SGK Görüşmesi Hakkında

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Mustafa Özderyol ve GSS Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu ile 24.03.2020 tarihinde (bugün) görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Kurum yetkililerine sahada yaşanan durum ayrıntılı olarak aktarıldı. Kurumu’na yazılı olarak da iletmiş olduğumuz Covid-19 sürecinde eczanelerden ı̇laç teminine yönelik;

T.C.İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarihinde yayımladığı Genelge kapsamında, evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ihtiyaçlarının sağlanması kapsamında;

Herhangi bir fiyat farkı oluşması durumunda, bu farkın kişi tarafından karşılanması mümkün olamayacağından; ilgili Genelge kapsamında yer alan kişiler için gerçekleştirilecek ilaç temini sırasında; muayene ücreti, katılım payı ve fiyat farkı gibi ücretlerin oluşmamasının sağlanması,

18.03.2020 tarihli Kurum duyurusu ile ilaç kullanım raporlarının süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan 1 Mart 2020 tarihinin; anılan yöntem ile ihtiyaç sahibi olan ve evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ilaçlarının temini esnasında yol açtığı aksamaların giderilebilmesi adına ilaç kullanım raporlarının süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan tarihin 1 Ocak 2020 olarak düzenlenmesi,>

“Reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında raporlu ilaçların, ilaç bitim tarihinden 30 gün önce alınması ve 3 aylık dozda ilaç alınmasına imkan tanınması,

Raporlu olmasa dahi kronik hastalıkların tedavisinde raporsuz olarak alınan ve son 3 ay içerisinde temin edilmiş olan ilaçların da “reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında temininin sağlanması,

Raporu olmayan ama hastanın düzenli olarak kullandığı ve SUT’da raporsuz uzman hekim şartı olan ilaçlar için bu dönemde uzman hekim şartının kaldırılıp aile hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin de kabul edilmesi,

Bulaşma riskinin en aza indirgenmesi amacıyla; reçetelerin tamamen elektronik ortamda düzenlenmesinin sağlanması; kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini kapsamında kayda alınan reçeteler için reçete arkası çıktısı alınarak, çıktıya ilacı teslim alan kişi tarafından imza atılması uygulamasının sonlandırılması;

Taleplerimiz iletildi.

Kurum yetkilileri içinden geçtiğimiz yoğun süreçte taleplerimiz ile ilgili değerlendirmede bulunulacağını, sistemlerinde yapılacak düzenlemeler sonrasında gerekli duyuruları yapacaklarını iletti.