Ana Sayfa Manşet “Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli….”

“Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli….”

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney

T.C. SAĞLIK BAKANI SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA’YI ZİYARET

“Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli Sürdürülebilir Bir Sağlık Sisteminin Olmazsa Olmazıdır: ECZACIYA HAK ETTİĞİ “DEĞER” VERİLMELİDİR!” ana hedefi doğrultusunda 27.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay sonrasında, TC. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın daveti ile Çalıştay’a katılım sağlayan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri Sayın Bakanı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Tolga Tolunay ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Doç. Dr. Tolga Karakan’ın da katılım sağladığı yaklaşık 2 saat süren görüşmede Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Bölge Eczacı Odası Başkanları ve Yöneticileri tarafından ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile ilaç-eczacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için çalışan eczacılarımızın mesleki saygınlıkları ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönündeki haklı taleplerini detaylı şekilde aktardılar. Yapılan görüşmede gündeme getirilen konular şu şekildedir:

 • İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesi; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerinin sağlanacağı yeni bir model oluşturulması,
 • Eczacıların sunmakta olduğu güvenli, etkin ve kaliteli ilaç ve sağlık ürünleri temin ve tedarik hizmetlerinin yanında toplum sağlığının geliştirilmesi ve korunması hedefinde sunabilecekleri ek mesleki hizmetler ile grip aşılarının eczanelerde eczacılar tarafından uygulanması gibi bağışıklamada üstlenebilecekleri sorumluluklar için uygun modelin geliştirilmesi ve meslek hakkı talebimiz,
 • Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenmesi adına gerekli önlemlerin alınması,
 • Eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler ve/veya KOSGEB ve İŞKUR destekleri sağlanarak eczane ekonomilerimizin güçlendirilmesi,
 • Eczacılar için istihdam alanlarının artırılması,
 • Gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve münhasıran eczanelerden temin edilmesi,
 • İlaç olduğu halde tıbbi cihaz ruhsatına sahip olması sebebi ile eczane dışından da temin edilebilen bazı ürünlerin münhasıran eczaneden temin edilmesinin sağlanması,
 • Kamuda görev yapan ve kamudan emekli olan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,
 • Eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının sınırlandırılması ve yeni eczacılık fakültesi açılmaması,
 • Eczanelerin, İTS üzerinde deaktivasyon işlemlerini yapmalarına olanak tanınması,
 • E-reçete uygulamalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetki ve sorumluluk alanında bulunan majistral ilaç tarifesinin güncellenmesi ve Medula’ya yansıtılması, firması tarafından Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan/eksik uygulanan ilaçlar gibi konularda ilgili Kurumlarla iletişim ve işbirliği içerisinde eczacıların yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılara çözüm üretilmesi

Aktarılan sorun ve çözüm önerilerimizi dikkatli bir şekilde dinleyen, haklı taleplerimize olumlu yaklaşan Sayın Bakan, sorunların ivedilikle çözülebilmesi adına gerekli adımların atılacağını, ilgili Bakanlık ve Kurum Bürokratları nezdinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.