Ana Sayfa Tıp&Sağlık Sporcu destek gıdalarında kreatin monohidrat kriterleri

Sporcu destek gıdalarında kreatin monohidrat kriterleri

Tarım ve Orman Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sporcu gıdalarında, ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı  artık 5 gramı aşamayacak.

17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30658 / TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2003/42)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/50)

MADDE 1 – 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No:2003/42)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin monohidrat kullanılabilir:

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı 5 g’ı aşamaz.

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından belirlenen genel kabul görmüş saflık kriterlerine uygun olur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Kreatin monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 31/12/2019 tarihine kadar uymak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.