Ana Sayfa Manşet #siyahgiyiniyoruz

#siyahgiyiniyoruz

Siyah giyiniyoruz artık !! Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor. En son olarak Urfa’ da çalışan meslektaşımızın kafasında kaldırım taşı parçalandı.

İlk şoku Ersin Arslan’ ın hasta yakını tarafından usulsüz isteklerinin yerine getirilmemesi sonucunda hunharca öldürülmesiyle yaşadık. Ersin Arslan’ ın öldürülmesinin üstünden altı yıl geçmesine rağmen, yeterli önlemler, kanuni düzenlemeler maalesef yeteri kadar yapılmadı ve Ersin Arslan’ ı, Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir’ in hasta yakını tarafından öldürülmesi izledi. Nice sağlık çalışanı sözlü ve fiziksel şiddete uğradı ve hala uğramaya devam ediyor. Son beş yıl içinde sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet olayı kayıtlara geçmiş olup, sağlık çalışanlarına yönelik kayıtlara geçmeyen binlerce sözel ve fiziksel şiddet olayı da olduğu düşünülmektedir.

Peki neden ?

Hasta yakınları, hastalarının acile girer girmez iyileşeceğini mi ? sanmaktadır. Çocuğun ateşinin saniyeler içinde düşürüleceğini mi ? beklemektedirler

Hasta ve hasta yakınları, hasta haklarını, usulsüz isteklerini yapmayan sağlık çalışanlarını dövmek ve öldürme hakkı olarak mı ? bilmektedir.

Sağlık idarecileri hastanın her türlü isteğini sağlık çalışanları yapmak zorundadır? diye hasta ve hasta yakınlarını yanlış mı ? bilgilendirmektedirler.

Sağlıkta şiddete sebep olan hasta ve hasta yakınları kanunlarda tanımlanmış cezalara çarptırılmamakta mıdır ?

Yoksa Sağlıkta Şiddet ile ilgili kanunlar yetersiz mi ? kalmaktadır.

Bir gerçek var ki ? ölüm olayı olmayan sağlıkta şiddet vakalarının büyük çoğunluğu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmakta ve topluma “sağlık çalışanlarını dövenler, şiddet uygulayanlar ceza almamaktadır” algısını oluşturmaktadır.

En büyük çözüm bu algının değişmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Vatandaşlarımız nasıl tapu müdürlüğüne gittikleri zaman veya bir bankaya gittikleri zaman orada sırasını bekleyip, çalışanlara saygı gösterip şiddet uygulamıyorlarsa, kendilerine şifa dağıtacak olan sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaları olacak iş değildir.

Tüm sağlık yöneticilerinin bu konuyu oturup düşünmesi gerekmektedir.

Neden Şiddet ? Niçin Şiddet ? Şiddeti sona erdirmek için çözüm yolları nedir ?

Mevcut yapılan kanunu düzenlemelerde sağlıkta şiddet maddesi sağlık hizmetleri temel kanununda yer alması nedeniyle hakimlerin gözünden kaçmaktadır. Bu yüzden sağlıkta şiddet yasası maddesinin Ceza Muhakemeleri Kanununda yani Türk Ceza Kanunun’ da yer alması gerekmektedir. Ve tutuksuz yargılamanın sınırı olan, 2 yılın altında ceza alma ihtimali olanlar genelde tutuksuz yargılandığından dolayı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı verilen cezaların miktarı ve alt sınırı artırılmalıdır. Bunun sonucu olarak sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması sağlanarak, caydırıcı cezalarla şiddet bir ölçüde önlenebilir.

Buradan yeni oluşan meclisten talebimiz sağlıkta etkin şiddet yasasının acilen çıkartılması ve şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılarak, şiddet uygulayanlara tutuklu yargılamanın getirilmesidir.

Saygılarımla

Dr. Hakan UZUN

AHEF Genel Sekreteri