Ana Sayfa Tıp&Sağlık SARS-COV-2 Varyantlarıyla İlgili Risk Değerlendirmesi

SARS-COV-2 Varyantlarıyla İlgili Risk Değerlendirmesi

ECDC’NİN ENDİŞE YARATAN SARS-COV-2 VARYANTLARIYLA İLGİLİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) ülkelerindeki  SARS-CoV-2 sirkülasyonu, endişe yaratan varyantlar, ilaç dışı müdahaleler ve aşının kullanıma sunulmasıyla ilgili rapor yayımladı.

Rapid risk assessment: Assessing SARS-CoV-2 circulation, variants of concern, non-pharmaceutical interventions and vaccine rollout in the EU/EEA, 15th update

SARS-CoV-2 bulaşması AB/AEA’nın büyük bölümünde yaygın olsa da, çoğu ülke 14 günlük COVID-19 bildirim oranlarında, hastane ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) doluluklarında ve ölüm oranlarında düşüş eğilimleri olduğunu bildiriyor. Birçok ülke, vatandaşların fiziksel temasını ve toplumsal hareketliliği azaltmayı amaçlayan ilaç dışı müdahaleleri (İDM’ler) kısmen kaldırmaya başlamıştır. Ocak 2021’den bu yana, AB/AEA ülkeleri, artan bulaşıcılık ve/veya ciddi hastalıkla ilişkili endişe yaratan SARS-CoV-2 varyantına (VOC) bağlı olgu  sayısında ve oranında artış bildirmiştir; AB/AEA genelinde mevcut baskın varyant Alfa (B.1.1.7)’dır.

Bölge genelindeki tahminler, Avrupa genelinde nüfusun büyük bölümünün hala SARS-CoV-2’ye duyarlı olduğunu ve toplumsal bağışıklığa ulaşmaktan çok uzak olunduğunu gösteriyor. 3 Haziran itibariyle, AB/AEA yetişkin (18 yaş ve üzeri) nüfusunda kümülatif  aşı alımının (vaccine uptake) medyan oranı, en az bir doz aşı olanlarda %46.2’ye, iki doz aşı olanlarda %22.3’e ulaştı. En yüksek aşı alım düzeyi 80 yaş üstü yaşlılarda gözlendi; aşı alımının en az bir doz için %80.5’e ve tam aşılama kapsamında %66.3’e ulaştığı görüldü. Sağlık çalışanları için, en az bir doz alımının medyan düzeyi %87 ve tam aşılama planı için %65.2 idi. Aşı arzının artması, ülkelerin aşılama önceliğini daha genç yaş gruplarına kadar indirmesine olanak sağlamıştır.

Rapor İçin Tıklayınız