Ana Sayfa Vitrin Sahra Altı Afrika’da, Küçük Çocukların Yüzde 27’Sinden Fazlasında Sıtma Olabilir

Sahra Altı Afrika’da, Küçük Çocukların Yüzde 27’Sinden Fazlasında Sıtma Olabilir

5 yaşına kadar yaklaşık 65.000 çocuk üzerinde yapılan araştırma, Sahra Altı Afrika’daki 13 ülkede sıtmanın yaygınlığını ve bununla ilişkili risk faktörlerini tespit etti.

13 Sahra Altı Afrika ülkesindeki 10 çocuktan yaklaşık 3’ünün sıtmadan muzdarip olduğunu ortaya koyuyor. En duyarlı olanlar, kırsal bölgelerde geniş, düşük gelirli ailelerde yaşayan beş yaşın altındaki daha büyük çocuklardır.

Etiyopya Gondar Üniversitesi’nden Dagmawi Chilot ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, sıtmayı önleme ve tedavi etme potansiyeline rağmen, hala önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu ve Küresel nüfusun yarısına yakını bu sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalanma riski altında olduğu belirtildi.

Çoğunluğu trajik bir şekilde bebeklerde ve küçük çocuklarda meydana gelen küresel sıtma vakalarının yüzde 95’i ve ölümlerin yüzde 96’sı ile Afrika’nın başı çekktigi kaydedild.

Araştırmacılar, Burkina Faso, Gana, Gine, Kenya, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mozambik, Nijerya, Sierra Leone, Senegal ve Tanzanya olmak üzere, 13 Sahra Altı Afrika ülkesinin yakın tarihli Sıtma Göstergeleri araştırmasından elde edilen verileri kullanıldılar.  2015’ten 2021 yılına kadar yapılan ankette, 74.976 ebeveyn ve velilerle görüştüler. Çalışmaya, 6 ila 59 aylık 60.541 çocuğa ilişkin veriler de dahil edildi.

Çalışmada, çocuklar arasında havuzlanmış sıtma prevalansı Senegal’de yüzde 5,04’ten Sierra Leone’de yüzde 62,57’ye kadar değişen 27,41 ve enfeksiyon olasılığı yaşla birlikte arttı, beş yaşın altındaki daha büyük çocukların daha genç olanlara kıyasla enfekte olma olasılığı daha yüksek olduğu belirtildi.

En zengin hanelerden gelen, ilköğretime devam eden, iyi evleri olan, böcek ilacıyla işlenmiş cibinlik kullanımının yüksek olduğu topluluklardan gelen çocukların  enfekte olma olasılığının daha düşük, kırsal kesimde yaşayan ve toplum yoksulluğu yüksek olan geniş ailelerden gelen çocukların sıtmaya yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Yazarlar, insektisit uygulanmış cibinliklerin ve iyileştirilmiş barınakların, çocuklar arasında sıtma enfeksiyonunu önlemenin umut verici araçları olduğu ve herhangi bir toplu ağ dağıtımında gelir düzeyi düşük olan ve kırsal alanlardaki hanelere öncelik verilmesi gerektiği sonucuna varıyorlar.

 

Concerning – Over 27% of Young Kids May Have Malaria in Sub-Saharan Africa