Ana Sayfa Hukuk&Etik “Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri”

“Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri”

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler ve Hukukçu Hekimler Derneği birlikteliğinde düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri” adlı sempozyuma yoğun ilgi gösterildi. Sempozyumda hekimler, akademisyenler, şiddete uğrayan hekimlerin yakınları, medya, hukuk insanları ve sağlık paydaşları bir araya gelerek soruna çözüm önerilerinde bulundu.

Ülkemiz ve dünyada gözlenen artan dozdaki şiddet, son dönemde sağlık çalışanlarına da yönelerek büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtı. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler ve Hukukçu Hekimler Derneği; akademisyenleri, şiddete uğrayan hekimlerin yakınlarını, medyayı, hukuk insanlarını ve sağlık paydaşlarını bir araya getirerek konunun analiz edilmesini sağlayarak, topluma önemli bir konuda çözüm önerileri sundu. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’de düzenlenen sempozyumda konunun eksik yönleri ve geliştirilmesi gereken stratejiler, kamuoyu ile paylaşıldı. Sempozyumda düzenlenen oturumlara, bu süreçte kaybedilen sağlık çalışanlarının isimleri verilerek, onların da bu sempozyumla anılmaları sağlandı.

TÜM ÇEVRELERDEN KATILIM

Altınbaş Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, Prof. Dr. İsmail Kayar ve Dr. Av. Cengiz Bayram’ın başkanlığını yaptığı Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri Sempozyumu’nda; MLP Care Hekimlik Hizmetleri Direktörü Dr. Şerif Köksal, Doç. Dr. Oğuz Kılıçkaya, Mutlu Hacıosman, Dr. Gülay Oğuz, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Sabah Gazetesi Sağlık Muhabir/Editörü Didem Seymen Balcı, Hüseyin Cem Bakioğlu, Prof. Dr. Pervin Somer, Türk Tabipler Birliği’nden Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu, Hukukçu Hekimler Derneği’nden Dr. Av. Ömer Akel ve Dr. Av. Aynur Özensoy konuşmalar yaptı. Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

7 MADDEDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sempozyuma şiddet mağduru yakınlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, tıp öğrencileri, sağlık hukukçuları, sağlık yöneticileri, medya temsilcileri ve hasta yakınları katıldı. Sempozyuma katılan konuşmacılar, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için aşağıdaki çözüm önerilerini dile getirdi:

  • Şiddet ülkemiz ve dünyada tüm alanlarda artış göstermektedir. Şiddet ile mücadele aile içinde çocukluk çağında eğitim ile başlar, okul eğitimleri, meslek eğitimleri, mezuniyet sonrası eğitim, akran eğitimi ve hizmet içi eğitimlerde yer almalıdır.
  • Şiddet ile mücadele tek boyutlu bir kavram değildir. Sosyal, kültürel ve politik yönleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Sağlık alanında şiddet suçlarının, sadece ilaç bağımlısı ya da ağır psikolojik bozukluğu olan insanlar tarafından değil, sıradan insanlar tarafından da uygulanabildiği akıldan çıkarılmamalıdır.
  • Sağlık hizmeti veren tüm paydaşların meslek eğitimlerine “İletişim” ve “Empati” eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak yerleştirilmelidir.
  • Şiddet medya tarafından film, dizi, haber gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar oyunlarında da abartılı olarak yer almaktadır. Öyküleştirilmiş şiddet yazılı ve görsel medyada okunma ve seyredilme oranlarını artırabilmektedir. Bu nedenle medyanın tüm organlarında şiddet kavramının çıkarılması ya da en azından azaltılması önerilir.
  • Aralık 2018’de çıkan yasa, sağlıkta şiddeti önleme açısından olumlu ancak yeterli değildir. Sağlık alanında uygulanan şiddet suçlarında “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” koşulu uygulanmalıdır. 5 yıllık süreçte benzer suç oluştuğunda cezanın infazı ağırlaştırılarak uygulanmalıdır.
  • İnsanın doğası sevgi, şefkat ve üzüntü ağırlıklıdır. Bu nedenle toplumsal tüm uyaranlarda öfke ve şiddet kavramlarından uzak durulmalıdır.