Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kurumların, Kuruluşların, Derneklerin, Sendikaların dikkatine

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kurumların, Kuruluşların, Derneklerin, Sendikaların dikkatine

Bilindiği üzere 03.07.2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin, tıbbi mamaların tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir ve sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum/kuruluşlarına yapılan değer aktarımlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca Türk Lirası kullanımına ilişkin 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” yayımlanmıştır.

Sağlık alanında faaliyet gösteren kurumların/kuruluşların/derneklerin/sendikaların Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için değer aktarımı taleplerini, ilgili kararname ve tebliği dikkate alarak Türk Lirası olarak düzenlemelerine ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Adı

Tarih

Doküman

Türk Lirası Kullanımı

08.01.2019

PDF