Ana Sayfa Ekonomi Sağlığa yatırımın önemi artıyor!

Sağlığa yatırımın önemi artıyor!

Dr. Güvenç Koçkaya
Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği (SEPD) Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya verdiği demeçte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi sağlık politika yapılandırmalarını hızlandıracaktır. Bu alanda gerçekleştirilecek yeni politikalar, vatandaşın sağlığa erişimini arttırmak için atılacak yeni adımlar siyasi anlamda oy olarak döner.” şeklinde konuştu.

SEPD Başkanı Dr Güvenç Koçkaya, basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile ülkemizi bekleyen yeni sağlık politikalarını değerlendirdi. Yeni sistemle birlikte sağlık politikalarının “Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu” tarafından yapılacak çalışmalar ile belirlenmesinin beklendiğini belirtti. Yeni oluşumla beraber beklenenlerin gerçekleşmesi durumunda sağlık politikalarının daha fazla veriye dayalı ve daha da fazla bilimsel temeller üzerine kurulacak çıktılar ile oluşturulabileceğini, böylelikle mevcut gelişmelerin yanında yeni yeni gelişmeler ve yönelimlerin olabileceğini vurguladı. Dr. Koçkaya bunun gerekçesi olarak da değişik kamu kurumları tarafından parçalı bilgi toplanmasının önüne geçilmesi gereği olarak vurguladı. Böylece eldeki verilerle kurulun politika sürecini planlaması ile politikalar tek merkezden planlanarak, daha verimli bir planlama süreci sunabileceğinden bahsetti.

SEPD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Çalışkan`da Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile yürütülen sağlık politikalarının gereği (özellikle hizmete erişimin artması) hem de değişen hastalık yükü ve bununla ilişkili yüksek teknolojiye dayanan tedavilerin yaygınlaşması, vatandaşın beklentilerinin yükselmesi gibi nedenlerle Türkiye sağlık harcamalarının GSYİH içindeki %4,3 olan payının daha yükseltilmesi gerektiğini, özellikle GSYİH`lerinin yüzde %9`unu sağlığa ayıran an OECD ülkelerinin seviyesine gelmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Zafer Çalışkan her ne kadar süregelen ekonomik daralma sağlık harcamaları konusunda görünürde olmasa da bir baskı yaratsa da sağlık harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması ile daha iyi sağlık hizmet sunumu sağlanarak, vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve beklenti düzeyindeki artışın devam ettirilebileceğini belirtti. Diğer yandan Prof. Çalışkan sağlık hizmetlerinin sunumuna daha fazla kaynak ayrılmasının tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini etkin ve verimli bir sağlık sistemi/uygulamasının koşullarının sürekli göz önünde bulundurularak örneğin gereksiz harcamaların da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu noktada halk sağlığı uygulamalarının, akılcı ilaç kullanımının, sağlık okuryazarlığının önemine dikkat çekmektedir.

1 milyon Sağlık Çalışanına ihtiyaç var!

Dr. Güvenç Koçkaya şöyle konuştu; “OECD ülkelerine karşılaştırılmasında yalnızca sağlık harcamalarının değil, aslında çoğu zamanda geri planda kalan ancak pratikte bir yandan da oldukça önemli olan sağlık çalışanları sayısının ve dağılımının da karşılaştırılması, planlanması ve arttırılması gerekir.”

Şu anda ülkemizde toplam sağlık çalışan sayısının 1 milyon olduğunu belirterek, mevcut nüfusumuza göre bile en az 1 milyon sağlık çalışanına daha ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr Koçkaya “2070 yılına toplam nüfusumuzun 100 milyona ulaşabileceği öngörüldüğünde sağlık çalışanı sayısının daha da fazla arttırılması gerektiğini” belirtti.

İhtiyacın daha çok teknik alt yapı desteği sağlayabilecek pozisyonlardan öncelikle hemşirelik olmak üzere, tıbbi sekreterlik, tıbbi teknikerlik gibi alanlarda olacağını belirtti.