Ana Sayfa Biyoteknoloji Rekombinant adenovirüs tip-5 vektörlü COVID-19 aşısının güvenliği, tolere edilebilirliği ve immünojenisitesi…..

Rekombinant adenovirüs tip-5 vektörlü COVID-19 aşısının güvenliği, tolere edilebilirliği ve immünojenisitesi…..

Acil olarak COVID-19’a karşı korunmak için bir aşıya ihtiyaç vardır. Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) suşunun başak glikoproteini eksprese eden rekombinant adenovirüs tip-5 (Ad5) vektörlü COVID-19 aşısının güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini değerlendirmeyi amaçladık. The Lancet

Ad5 vektörü COVID-19 aşısı, aşılamadan 28 gün sonra tolere edilebilir ve immünojeniktir. SARS-CoV-2’ye karşı humoral tepkiler, sağlıklı yetişkinlerde aşılamadan 28. günde zirve yaptı ve aşılamadan sonraki 14. günden itibaren hızlı spesifik T-hücresi tepkileri kaydedildi. Bulgularımız, Ad5 vektörlü COVID-19 aşısının daha fazla araştırmayı gerektirdiğini göstermektedir.

Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial