Ana Sayfa Biyoteknoloji Covid-19 Tedavisinde Remdesivir – Ön Rapor

Covid-19 Tedavisinde Remdesivir – Ön Rapor

Her ne kadar coronavirus hastalığının 2019 (Covid-19) tedavisi için birkaç terapötik ajan değerlendirilmiş olsa da, hiçbirinin henüz etkili olmadığı gösterilmiştir.

YÖNTEMLER

Covid-19 ile hastaneye yatırılan erişkinlerde alt solunum yolu tutulumu kanıtı ile çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir intravenöz remdesivir çalışması gerçekleştirdik. Hastalar rastgele olarak remdesivir (1. günde 200 mg yükleme dozu, ardından 9 güne kadar günde 100 mg) veya 10 güne kadar plasebo almak üzere atanmıştır. Birincil sonuç, ya hastaneden taburcu olma ya da yalnızca enfeksiyon kontrolü amacıyla hastaneye yatma ile tanımlanan iyileşme süresiydi.

SONUÇLAR

Remdesivir, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan erişkinlerde iyileşme süresini kısaltmada ve alt solunum yolu enfeksiyonu bulgusunda plasebodan üstündür. 

Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report