Ana Sayfa Sosyal Tıp Otizmli Çocukların, Sosyal Anıların Ötesine Geçen Hafıza Güçlükleri Yaşadıkları Ortaya Çıktı

Otizmli Çocukların, Sosyal Anıların Ötesine Geçen Hafıza Güçlükleri Yaşadıkları Ortaya Çıktı

Stanford Tıp Fakültesi’nden yapılan yeni bir araştırmaya göre, otizmli çocukların sadece yüz hafızalarını değil, aynı zamanda diğer tür bilgileri hatırlama yeteneklerini de engelleyen hafıza zorluklarının olduğu kaydedildi. Çalışma, bu bozuklukların çocukların beyinlerindeki farklı kablolama modellerine yansıdığını bulundu.

Araştırmada, otizmli çocuklarda hafıza işleviyle ilgili bir tartışmaya açıklık getirerek, hafıza mücadelelerinin sosyal hafıza oluşturma yeteneklerini aştığını gösteriyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre, “bulgu, çocuklarda otizm ve gelişimsel bozukluğun tedavisi hakkında daha geniş düşünmeyi teşvik etmelidir.”

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının otizmin nöral kökenleri hakkında felsefi bir tartışmayı da gündeme getirdiğini ve sosyal zorluklar, otizmin temel bir özelliği olarak kabul edilerek, hafıza bozukluklarının sosyal olarak meşgul olma becerisine önemli ölçüde katkıda bulunmasını  mümkün olduğunu belirtiler.

Araştırmada “Kapsamlı hafıza testleri Her 36 çocuktan birini etkileyen otizm, sosyal bozukluklar ve kısıtlı, tekrarlayıcı davranışlarla karakterizedir. Durum geniş bir yelpazede mevcuttur. En ciddi şekilde etkilenen bireyler konuşamaz veya kendi adlarına bakamazlar ve otizmi olan kişilerin yaklaşık üçte birinin zihinsel bozuklukları vardır. Yelpazenin diğer ucunda, yüksek işlevli otizmi olan birçok kişi normal veya yüksek IQ’ya sahiptir, yüksek öğrenimi tamamlamıştır ve çeşitli alanlarda çalışmaktadır” denildi.

Çalışma, otizmin hafıza üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmak, yüksek işlevli otizmli ve normal IQ’lu, 8 ila 12 yaşları arasındaki 25 çocuğu ve benzer yaş ve IQ’lara sahip, tipik olarak gelişmekte olan 29 çocuktan oluşan bir kontrol grubunu içerdi.

Tamamı için bakınız

Broad Memory Impairments in Children With Autism