Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ ne Dair Taleplerimiz

Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ ne Dair Taleplerimiz

Uzun süredir üzerinde çalışıldığı söylenilen;sağlık bakanlığı, maliye bakanlığı derken yılan hikayesine dönmüş fakat son günlerde artık yayınlanma zamanının yaklaştığı görülen ödeme sözleşme yönetmeliğine müdahil olmak için gerekli görüşmeler ve randevu talepleri yapılmaktadır. Bu süreç devam ederken durmak, bir saniyenin bile değerli olduğu şu günlerde mümkün değildir. Ödeme sözleşme yönetmeliğine dair taleplerimizi yetkili kişi ve kurumlar ile görüşerek iletmek öncelikli hedefimiz olmak ile birlikte, bu imkan bize tanınmadığı taktirde, vakit kaybetmeden saha ile birlikte farklı yöntemlerle yol haritası belirlemek gerektiğinin bilincindeyiz.
TALEPLERİMİZ
1. Ödeme sözleşme yönetmeliği dahil aile hekimliği sistemine dair yapılması planlanan ya da düşünülen tüm kanun, yönetmelik vb. değişikliklerde Bakanlığımızın yetkili kurulları ve AHEF bir araya gelip değerlendirme yapmalıdır.
2. Aile hekimlerinin bilimsel, yeterli ve tam kapsamlı koruyucu sağlık hizmetini yapabilmesi için birime kayıtlı kişi sayısı ilk etapta 3000 kişiye düşürülmelidir. 3000 kişiye karşılık hekimin hak edişi en az net 12000 TL , 1000 kişiye karşılık ise en az net 6000 TL olmalıdır. Hak edişler bu şekilde olacak şekilde kat sayılar arttırılmalıdır. Bu hak edişler için başka bir ön koşul olmamalıdır.
3. Cari gider ödeneği sınıfsız aile sağlığı birimleri için tavan ücretin %60’ının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılmalıdır.. Sınıfsız birime ödenecek tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek (1)’inde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılmalıdır D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’u, C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’si, B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’i, A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %65’i ayrıca ek olarak ödenmelidir.
4. Kanser taramaları , kronik hastalık takipleri ve aşılamalar için kişilere yasal sorumluluk verilmeli bu işlemler sadece sağlık çalışanını bağlayıcı olmamalıdır. Ayrıca olası bir red ve ulaşamama durumunda oluşabilecek malpraktis davaları için bakanlığımız personelini yasal güvence altına almalıdır.
5.Daha önce bakanlığımız tarafından söz verildiği gibi ASÇ yanında ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık personelinin devlet tarafından istihdam edilmesi sağlanmalıdır
6. Aile Sağlığı Çalışanları için Aile Hekimliğinde çalışmak maddi teşviklerle özendirici olmalı ayrıca hastanelerden geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Sağlık sisteminin temeli aile hekimliği ne kadar güçlenir, ne kadar kullanılır ise hem sağlık hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacağı unutulmamalıdır.
7.E-nabızdan hekim değişikliği sisteminde geçiş yapılan aile hekimi onayı aranmalı eğer bu sağlanamıyorsa adres, telefon gibi kişisel bilgiler kayıt edilmeden kişinin aile hekimi değişikliği yapılmamalıdır.
8.Sıfır nüfuslar açılırken mutlaka bölgenin ihtiyacı göz önünde olmalı, bölgede belediye, bağış ya da bakanlığa ait bina var diye birim açılması yapılmamalıdır. Hekimler ve ASÇ’lerin iş huzurları, verdikleri hizmeti etkilediği bilinmelidir.
9.Kronik hastalık takipleri için ‘POZİTİF’ performans düşünülüyor ise bu ancak talep ettiğimiz hak edişin üstüne eklenerek yapılmalıdır.
10.Ücretli yıllık izin hakkının insani ve anayasal bir hak olduğu unutulmamalı ve aile hekimliği çalışanları vekaletli izin olayından kurtarılmalıdır. Tek birimli Asm’lerde çalışanlar aynı şekilde haklarına kavuşmalıdır.
AHEF Yönetim Kurulu