Ana Sayfa Hukuk&Etik Malpraktis ve Şiddeti önlemeyi de içeren sağlık çalışanlarının özlük haklarını da düzenleyen...

Malpraktis ve Şiddeti önlemeyi de içeren sağlık çalışanlarının özlük haklarını da düzenleyen yasa teklifi

AK Parti, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük hüklarına ilişkin düzenlemeleri içeren, 18 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

HT; AK Parti’li Çam, teklifin içindeki sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeleri de şöyle açıkladı:

“Hekimlerimizin tedavi uygulamaları sonrası karşılaştıkları ‘malpraktis davalarına’ karşı gerekli yasal güvence ve desteklerin sağlanmasına ilişkin önerilerimizi de içeren maddeleri, komisyonumuzda görüşüldükten sonra yüce Meclisimizin takdirlerine sunacağız. Teklifte sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da ceza muhakemesi kanunu kapsamında katalog suçlara dahil edilerek, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getirilmekte. Ayrıca devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de teklifimizde yer almaktadır.” tamamı için kaynağa bknz
Takip için; TBMM Haber

“Sağlıktaki şiddetin boyutunu bir de yaşayanlardan dinleyelim”