Ana Sayfa Manşet “Sağlıktaki şiddetin boyutunu bir de yaşayanlardan dinleyelim”

“Sağlıktaki şiddetin boyutunu bir de yaşayanlardan dinleyelim”

Acil Servislerde ve Sağlıkta Şiddeti Önleme Raporu

Artan şiddet olayları, yetersiz çalışma koşulları ve özlük haklarındaki eksiklikler sağlık sisteminde tüm Uzmanlık Dernekleri’ni ortak noktada buluşturan en önemli sorunların başında geliyor. Türkiye Acil Tıp Derneği olarak 2020 yılı içerisinde yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre içerisinde Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik bir organizasyon içerisine girdik. Bu organizasyonda öncelikle Acil Tıp Uzmanlarının sorunları konuşuldu ve bir öncelik sıralaması belirlendi. İlk gündem maddesi olarak “Acil Servislerde Şiddet” konusu belirlendi. Acil Tıp uzmanlarından oluşan bölge temsilcileri ile birlikte yaklaşık 1 hafta süresince şiddet konusu beyin fırtınası yöntemi ile tartışıldı. Elde edilen görüşler toplanarak ölçülebilir ve rapor edilebilir bir formata getirildi.

“Ülkemizde, Acil Tıp Uzmanlarının %6’sı hayatı tehdit eden (silah, kesici delici alet vs) saldırıya uğradıklarını, %17’si ağır fiziksel darp ve %40’ı hafif fiziksel darp’a maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.”

Yaklaşık 10 bölge temsilciliğinden 816 Acil Tıp Uzmanı hekimin katılımı ile bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu anketin geri bildirimleri doğrultusunda “Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu” adı altında bir rapor hazırlandı. Bu rapor sağlıkta şiddet konusunda acil servislerin durumunu yansıtan ve çözüm önerileri sunan, şu ana kadar yapılmış en kapsamlı rapor özelliğindedir.

“Sporda şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan Sporda Şiddet Yasası ve Spor Polisliği uygulamasının başarısı göz önüne alındığında, benzer şekilde Sağlıkta Şiddet Yasası ve  özel eğitim alan, görev yeri ve diğer standartları belli olan, çeşitli şekillerde teşvik edilen Sağlık polisi uygulamasının sağlıkta şiddeti önleme açısından yararlı olabileceğini düşünmekteyiz

Raporda sağlıkta şiddetin sıklığı, sağlık kurumlarındaki fiziksel şartların ve güvenlik önlemleri, şiddet konusundaki yasal düzenlemeler, hasta ve hasta yakını ile iletişim, hasta bilgilendirmesi, sağlık kurumlarındaki yöneticilerin tutum ve uygulama farklılıkları ve kalabalık olmak üzere 7 (yedi) konuya değinilmiştir. Sorunlar ile ilgili Acil Tıp Uzmanlarının görüşleri istatistiksel veriler halinde sunulmuştur. TATD sağlıkta şiddet komisyonu tarafından raporda tartışılan sorunları iyileştirmeye yönelik aralıklı şiddeti önleme çalıştayı düzenlenmesi, sağlık hizmetlerinin doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirici çalışmalar, güvenlik görevlilerinin sayı ve eğitim standartlarının arttırılması, şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı cezaların uygulanması, toplumdaki sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesi ve uzmanlık dernekleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa şiddeti önleme planı geliştirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Ankete katılanların %77’si sağlıkta şiddet olaylarının sayısı ve niteliğinin kurumlardaki idari personel için bir performans kriteri olmasının şiddetle etkin mücadele edilmesine katkı sağlayacağını düşünmektedir.”

Bu rapor ile sadece acil servislerde değil, tüm sağlık kurumlarında ve branşlardaki en önemli sorunların başında gelen şiddetin nedenleri ve çözümleri ile ilgili yöneticilerimize yol gösterebileceğine inanıyoruz.

Raporun tamamı için tıklayınız