Ana Sayfa Eczacılık KVKK Uygulamaları Konusunda Birliğimizce Alınan Karar

KVKK Uygulamaları Konusunda Birliğimizce Alınan Karar

Bilindiği üzere, faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup istisnalar dışında kalan tüm veri sorumluları için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararıyla Sicile kayıt olunması gereken tarihler belirlenmiş ve bu karar 26.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan karar gereği, “Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının” Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son kayıt tarihi 31.03.2021 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının; 6698 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt başvurusu yapma ve sisteme girerek bildirimde bulunma işlemlerini süresi içinde yerine getirmeleri önem taşımaktadır.

KVKK kapsamında eczanelerin VERBİS kayıtlarının 31.03.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekliliği ile ilgili olarak VERBİS kaydından istisna tutulacak gruplara eczacıların da dahil edilmesi için Kurum ile sözlü görüşmeler yapıldıktan sonra yazılı başvurumuz da Birliğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletilmiştir.

Herhangi bir istisna ve öteleme olmaması durumunda, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren serbest eczanelerimiz, Bölge Eczacı Odalarımız ve Birliğimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hizmet alınması amacıyla, çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiştir.

KVKK Uygulama Rehberi’ndeki gerekli olan tüm adımları içeren, ilgili metinlerin hazırlanması ve güncellenmesi ile, eğitim içeriklerinin oluşturulması gerekliliklerinin dijital ortamda yürütülebilmesi;  güvenlik aydınlatma metinlerinin hazırlanması, veri sızıntısı olmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve VERBİS kaydı gibi tüm süreçlerin dijital olarak yürütüleceği bir çözüm noktası oluşturmak üzere bu yükümlülüğün yerine getirilmesini hedefleyerek çalışmalarımız sürdürülmüştür.

Buna göre, Türk Eczacıları Birliği tarafından Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve serbest eczane eczacısı olan üyelerimizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi noktasında, merkezi hizmet alınması planlanmıştır.

Alınacak hizmet maliyeti Birliğimiz tarafından üstlenilecek olup, Bölge Eczacı Odalarımıza ve meslektaşlarımıza ek bir maliyet getirmeyecektir.

Süreç içerisinde yapılacak işlemler ve planlama, Birliğimiz tarafından internet sitemiz aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ