Ana Sayfa Hukuk&Etik “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı

“Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı

Giresun’da yanında bulunmayan eşine reçete yazdırmak isteyen hasta yakınının ısrarı ve sağlık hizmetini engeller duruma gelmesi üzerine beyaz kod verilmiş; gelen kolluk güçleri hasta yakını direndiği gerekçesiyle ters kelepçe ve gaz kullanmış; ardından hepimizi üzüntüye boğan ölüm olayı yaşanmıştı.

01.08.2018 tarihinde Yeni Asır Gazetesi’nde Nil Kuyumcu “Kuralın batsın doktor hanım!” başlıklı makalesiyle, mesleğini yasal çerçevede yürüten meslektaşımızı adeta ölümün sorumlusu ilan etmişti.

Gerçekleri yansıtmayan, basın ahlak ve ilkeleriyle bağdaşmayan, toplumsal sorumluluk taşımayan bu yazı hekim camiasını derinden etkilemiştir. Türk Tabipleri Birliği ve Ege Bölgesi tabip odaları basında hekimlere yönelik saldırıları protesto etmek için birlikte basın toplantısı düzenlemişlerdir.

İzmir Tabip Odası Yeni Asır gazetesiyle görüşmüş; yazının düzeltilmesi, gerçeği yansıtan açıklama metninin yayınlanması için ihtarname göndermiştir. Gazetenin düzeltme istemini kabul etmemesi üzerine İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurularak düzeltme ve açıklama metninin yayımlanması talebinde bulunulmuştur. Mahkeme talebin kabulüne ve İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı metnin gazetede yayımlanmasına karar vermiştir.

Sağlıkta giderek artan şiddetin nedenlerini ve çözümlerini her fırsatta anlatıp, buna alışmayacağımızı ve tolerans göstermeyeceğimizi bildiriyoruz. Şiddetten zarar gören yalnızca sağlıkçılar ve hekimler değil, aynı zamanda sağlık hizmetleri ve dolayısıyla hastalarımızdır. Giderek daha yaygın bir toplumsal sorun halini alan sağlıkta şiddetin önlenmesinin sorumluluğu başta yasa yapıcı kurum olarak TBMM ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu idaresi, kolluk güçleri, yargı ve genel olarak bütün toplumun üzerindedir. Kuşkusuz yansız ve objektif haber vermekle yükümlü olan medyanın sorumluluğu da büyüktür.

Yeni Asır gazetesindeki makalede örneğini gördüğümüz sağlıkla ilgili haberlerin basında yer alış biçimleri hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını üzmektedir. Her haber için olması gerektiği gibi sağlıkla ilgili haberler de titiz bir değerlendirmeden sonra, serinkanlı ve ilgilileri hedef göstermeyecek bir üslupla verilmeli, yorumlar bu çerçevede yapılmalıdır. Sağlık hizmeti sırasında ortaya çıkan sorunların temel nedenlerinden birinin uygulanan sağlık politikaları olduğu, bu politikalar nedeniyle başta acil servisler olmak üzere bütün sağlık hizmetlerine olan talebin olağanüstü arttığı, muayene sürelerinin birkaç dakikaya indirilmek zorunda kaldığı gerçekleri göz ardı edilmemelidir. Hekimlerin yasal mevzuata uygun olmayan talepleri karşılamasının mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

Meslek örgütümüz hekimleri haksız olarak suçlayan, kişilik değerlerini hedef alan, mesleğimizin saygınlığını zedeleyen, gerçeklerden uzak medya haber ve yorumları ile mücadele etmeyi sürdürecektir. Bu tekzip kararı nedeniyle İzmir Tabip Odamızı kutlarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız