Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Kozmetik Firmalarının Dikkatine

Kozmetik Firmalarının Dikkatine

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Firmalarının Dikkatine;

“Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendiricisine, Eğitimine Ve Belgelendirilmesine İlişkin Kılavuz” ve “Kozmetik Ürünler İle Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz” isimli kılavuzlar güncellenerek ikinci sürümleri 14.06.2024 tarih 18986 sayılı makam oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize.

TİTCK

Adı

Tarih

Doküman

KÜD-KLVZ-06 Kozmetik Ürünler İle Sınır Teşkil Eden Ürünlere Yönelik Kılavuz

24.06.2024

PDF

KOZMETİK ÜRÜN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRİCİSİNE, EĞİTİMİNE VE BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 21.05.2024

24.06.2024

PDF