Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesine istinaden klinik araştırmalarda insan kaynaklı biyolojik materyallerin yurtdışına gönderimi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bu nedenle biyolojik materyal transfer formlarının Kurumumuza ve ilgili Etik Kurula sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak merkez sözleşmeleri yapılırken yurt içi ve yurt dışı biyolojik materyal gönderimine ilişkin gerekli hükümlerin yer alması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

TİTCK