Ana Sayfa Eczacılık Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelik için Bilgilendirme

Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelik için Bilgilendirme

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇİN SENDİKAMIZCA YAPILANLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştı. Sendika olarak Danıştay 15.Dairesinde 2016/10488 esas sayısı ile hem eczacıların sağlık hizmeti sunumunu hem de hastaların ilaca ulaşım sürecini aksatan düzenlemeler hakkında dava açılmış olup mahkeme tarafından Yürütmenin Durdurulması talebimiz kabul edilmiş olup söz konusu yönetmelik kurum görüşü alınmadığı için nihayetinde iptal edilmiştir.

2016 yılında yayınlanan yönetmelik Sendikamızın hukuki mücadelesi sonucu iptal edilmiştir. Ancak;

Bakanlık tarafından 21.Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik olarak yeni bir yönetmelik yayımlanmış olup TEİS olarak Danıştay 10.Dairesinde 2019/10238 esas sayısı ile bu yeni yönetmeliğin de ilgili maddeleri hakkında dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi tarafından Yürütmeyi Durdurma kararı verilmediği için bu dava Sendikamızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (İDDK) taşınmıştır.

Yönetmeliğin Anayasaya uygun olup olmadığına karar verilmesi için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Türk Tabipler Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliğince açılan davalar ile Sendikamızın açtığı davalar birleştirilip Anayasa mahkemesine gönderilmiş olup henüz bir karar çıkmamıştır.

Özetle; 2016 yılından bu yana Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin eczacıların sağlık hizmeti sunumunu ve hastaların ilaca ulaşım sürecini aksatacak olan düzenlemeleri hakkındaki hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Bu çerçevede; son açılan davamız devam etmekte olup Anayasa Mahkemesinin vereceği karar beklenmektedir.

Sendikamızca tüm hukuka aykırı düzenlemelere karşı olduğu gibi söz konusu düzenleme hakkında da bütün hukuk yolları kullanılmakta olup, siz değerli meslektaşlarımıza ve üyelerimize süreç içindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

SENDİKAMIZCA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ