Ana Sayfa Tıp&Sağlık Kan Transfüzyonu Yönetimi

Kan Transfüzyonu Yönetimi

Bir çok aşamasında paydaş olarak yer aldığımız, Türkiye’de Kan Transfüzyonu Yönetimi Sistemi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan ve altı modülden oluşan “Hasta Kan Yönetimi Rehberleri”, bakanlığın web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarından yayınlanmıştır.

Rehberlere https://shgm.saglik.gov.tr/TR-45986/rehberler.html adresinden ulaşabilirsiniz.