Ana Sayfa Tıp&Sağlık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hizmetlerini Deprem Riski Olmayan Çelik Konstrüksiyon Binalarda...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hizmetlerini Deprem Riski Olmayan Çelik Konstrüksiyon Binalarda Sürdürecek

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığın yaptığı yazılı açıklamada, hizmetlerini Cerrahpașa Yerleșkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurdu.

Kamuoyuna ve Değerli Cerrahpașa Mensuplarına,

Bildiginiz gibi yakın zaman önce meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraș merkezli deprem felaketleri sonrasında gözler bir kez daha İstanbul’da beklenen büyük depreme çevrildi. Bu bağlamda, Cerrahpașa Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Üniversitemiz Rektörlüğünden betonarme binalarımızın deprem riski yönünden incelenmesini talep ettik. Rektörlüğümüz tarafından hızlı bir șekilde mevcut betonarme binalarımızın depreme karșı dayanıklılığının tespiti için bir çalıșma bașlatıldı. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnșaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden olușan bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan ve güçlendirilen monoblok binası da dahil olmak üzere, bazı betonarme binalarımızın son deprem yönetmeliği temelinde emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip olmadığı tespit edilmiștir.

Bu kapsamda öğrencilerimiz, çalıșanlarımız ve hastalarımızın emniyeti açısından güvenli olmadığı belirlenen binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin acil bir șekilde durdurulması kararı alınmıștır. Mevcut yerleșkede 2 yüzyıldır eğitim ve sağlık hizmeti veren Cerrahpașa ile ilgili bu gelișme öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, mezunlarımızı, çalıșanlarımızı ve hastalarımızı derinden yaralamıș olmakla birlikte, yönetimimiz tarafından alınan bu kararın vicdani ve hukuki bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatmak isteriz.

Șimdi bize düșen, en yüksek puanla öğrenci kabul eden devlet tıp fakültesi konumundaki Cerrahpașa’da öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerin hak kaybına uğramaması, alanında dünya markası öğretim üyelerimizin çalıșmalarına ara vermeden devam edebilmesi ve yüz binlerce hastamızın takip ve tedavilerinin aksamadan sağlanması konusunda hızlı ve etkin adımlar atarak Cerrahpașa ailesi ile toplumda olușan haklı tedirginlik ve endișeyi ortadan kaldırmaktır.

Bu doğrultuda, geçen 4 günlük süre içerisinde polikliniklerimizle ilgili yeniden düzenleme yapılarak 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branșlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpașa Yerleșkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini kamuoyuna duyurmak isteriz. Süreçten Acil Servis ve Çocuk Hastalıkları etkilenmemiștir. Diğer bölümlerin hastaları da SMS ve diğer iletișim araçları aracılığı ile bilgilendirilmișlerdir.

Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Bakanlık yetkilileri ile birlikte 4 Mart 2023 tarihinde Cerrahpașa Tıp Fakültesi’ni ziyaret ederek yerleșkemizde incelemelerde bulunmuș; ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerimizin hizmet vermeye devam edeceği hastanenin belirlenmesi konusunda gerekli görüșmeler yapılmıștır.

 

Kaynak:https://cdn.iuc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=cerrahpasa-tip-fakultesi-dekanligi-kamuoyu-bilgilendirme-metni.pdf