Ana Sayfa İlaç İlaç firması soruşturmasında ‘ihlal yok’ kararı

İlaç firması soruşturmasında ‘ihlal yok’ kararı

Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları firması hakkında yürüttüğü soruşturmada para cezasına yer olmadığına karar verdi;

Allergan İlaçları Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (19.9.2022)

Rekabet Kurulunun 03.01.2013 tarihli ve 13-01/3-3 sayılı kararının Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından 22.09.2021 tarih ve 2021/961 E., 2021/1452 K. sayılı karar ile iptali üzerine, Rekabet Kurulunun 28.10.2021 tarih ve 21-53/732-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturma tamamlandı.


08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Allergan İlaçları Tic. AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine bu nedenle anılan teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 08.09.2022 tarih, 22-41/594-248 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.