Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İlaç Firmalarının Dikkatine

İlaç Firmalarının Dikkatine

İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisinin ortadan kalkması ve Dünya Sağlık Örgütünün söz konusu pandemiyi acil durum eyleminden çıkarması sebebiyle tarafımızca yayımlanan 22.04.2020 tarihli duyurunun I. maddesi geçerliliğini yitirmiştir.

Bu doğrultuda Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 8 inci Maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda ruhsatlandırma iş ve işlemleri için Kurumumuza sunulan yurt dışından temin edilen tüm resmî belgelerin apostil şerhli veya konsolosluk onaylı olması gerekmektedir.

Apostil şerhli veya konsolosluk onaylı belgelerin sunulmasına ilişkin aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

I.            Söz konusu uygulamaya geçişe ilişkin, başvuru üst yazısında apostil şerhli veya konsolosluk onaylı belgenin başvuru sahibi tarafından 01.09.2023 tarihine kadar sunulacağına dair taahhütün sunulması halinde ilgili taahhüt kabul edilecektir.

II.           22.04.2020 tarihi itibariyle taahhüt ile işlemleri yürütülen (başvuru değerlendirme süreci tamamlanmış ya da devam etmekte olan tüm başvurular) başvurular için apostil şerhi veya konsolosluk onayı olmadan kabul edilen belgelerin 01.09.2023 tarihine kadar apostil şerhli veya konsolosluk onaylı sunulması gerekmektedir.

TİTCK