Ana Sayfa Eczacılık İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi

İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı:     27339882-513.01-E.15600                            19.01.2020

Konu :    İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA
Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat-ANKARA

İlgi: 23.12.2019 tarihli, 42 sayılı ve Kurumumuz E.501440 evrak numaralı yazınız.

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrası; “(1)(Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir… ’’ hükmündedir.

2019 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için KDV hariç yıllık hasılat tutarı 4.850.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak, 2019 yılında yardımcı eczacı ataması yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise KDV hariç yıllık hasılat tutarı 2.300.000,00-4.849.999,99 TL olarak belirlenen kriterler 2020 yılı için; serbest eczane ciro bilgilerinin beyan edilmesinin ardından belirlenecek olup ilgi yazınız ile bildirilen tutarlar kriter belirleme çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıtlarımıza alınmıştır.

Bilginizi rica ederim.

Dr. Ecz. Harun KIZILAY

Kurum Başkam a.

Başkan Yardımcısı

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

KURUMA YAPILAN BAŞVURUMUZ: https://www.teis.org.tr/2019/12/24/titckna-yapilan-basvurumuz-ikinci-eczaci-ve-yardimci-eczaci-calistirilmasina-iliskin-kriterlerin-guncellenmesi-hk/