Ana Sayfa Vitrin II. Klinik Araştırma Ekosisteminde Akademik Araştırma Kurumunun Yeri Sempozyumu

II. Klinik Araştırma Ekosisteminde Akademik Araştırma Kurumunun Yeri Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 14 Aralık 2022’de İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisinde gerçekleşecek

II. KLİNİK ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMA KURUMUNUN YERİ

 

Sempozyumunda tüm paydaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Doğrusunu isterseniz “Ekosistem” kavramı da birçok “doğacıl” örüntü gibi endüstriyel boyutta kullanıldığında baştaki maksattan hayli farklı anlamlar kazanmıştır. “Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler” (Hayalí) misali on yıllardır klinik araştırmanın içinde olan araştırmacılar, hasta ve sağlıklı gönüllülerden oluşan “katılımcılar” ve meseleyi insan, çevre ve doğa açısından ele alan etik kurullar, son yıllarda endüstri ve bağlantılı sektör tarafından nasıl daha verimli kullanılabileceği tartışılan bir “ekosistem” içinde bulunduklarını idrak etmişlerdir. Üstüne üstlük Covid 19 ile birlikte yerleşen “çevrim içi toplantı-eğitim” kurgusu, normalleşmeyle birlikte sosyal hayatta mekanları doldurmaktan geri durmayan dostlarımız tarafından terkedilmek şöyle dursun, temel iletişim biçimi olarak benimsenmiştir. Böylece “klinik araştırma ekosistemi”, giderek asli unsurları değil de bunları tamamlayıcı olarak gelişen kuşkusuz çok kıymetli paydaş yapılar tarafından, araştırmacılar 7 gün 24 saat, covid, deprem, sağlıkta şiddet boyunca hasta başındayken, çevrim içi tartışılan, kuralları belirlenen, “uzem” eğitimleri marka olan bir iklime evrilmiştir. Oysa; her ne kadar “zum” toplantılarının kullanışlılığı su götürmez olsa da; sağlık, eğitim, toplum alanlarında yüz yüze bilgi ve deneyim alışverişi hayati önem taşımaktadır. Klinik araştırmaların yaşam alanı olan “Klinik Araştırma Kurumları” nın anası İstanbul Tıp Fakültesinde, bazıları 60 yaşam, bazıları 30 klinik araştırma yılını dolduran kıdemli klinik araştırmacılarımızın deneyimlerinden de yararlanarak, klinik ve laboratuvardaki araştırmacının, tıp, eczacılık, biyoloji, genetik ve diğer dallardaki uzmanların yerini nevzuhur plaza terminolojisi görev tanımları ve ünvanların aldığı, etik kurulların aşılması gereken bir bürokratik darlık, araştırmanın merkezi “insan” katılımcıların “veri üreticisi” olarak algılanılarak, tümünün dijitalizasyona uğradığı bu çevresel kirlilik tehdidi altındaki ekosistemde, klinik araştırmalara emek veren tüm değerli paydaşlarımızı daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir ekosistemi el ele oluşturmak için yüzyüze ve canlı olarak ağırlamak istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESİN

İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanı
İstanbul Üniversitesi Klinik araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

II. KLİNİK ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMA KURUMUNUN YERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI