Ana Sayfa Tıp&Sağlık HIV Tedavisinde Kök Hücre Başarısı

HIV Tedavisinde Kök Hücre Başarısı

Beş Yıl Önce HIV Tedavisi İçin Kök Hücre Nakli Olan Kadın Hala Virüssüz

Yeni yayınlanan raporda, HIV hastası bir kadın, Ağustos 2017’de  kök hücre nakli old. Nakil olduktan sonra 3 yıl boyunca standart olan antiretroviral tedaviyi (ART) gördü. Daha sonra ART’yi de almayı da bıraktı. Yaklaşık 2,5 yıldan beri hiç bir tedavi görmedi. Nakil işleminden beş yıl sonra yapılan tetkiklerde virüssüz olduğu kaydedildi.

Kemik iliği kök hücreleri kullanıldı

Yapılan kök hücre nakillerde, nadir görülen bir genetik mutasyonun iki kopyasını taşıyan yetişkin donörlerden alınan kemik iliği kök hücreleri kullanıldı: CCR5 delta 32. Bu mutasyon, HIV’in tipik olarak beyaz kan hücrelerine girmek için kullandığı kapıyı değiştirir ve böylece virüsün girmesini engeller.

Transplantasyondan sonra donör kök hücreler, hastanın bağışıklık sistemini devralır ve eski, HIV’e karşı savunmasız hücrelerini HIV’e dirençli yeni hücrelerle değiştirir. Yeni bağışıklık hücrelerinin önünü açmak için doktorlar, kemoterapi veya radyasyon tedavisi kullanarak orijinal bağışıklık hücresi popülasyonunu yok eder.

Göbek kordonu kanından kök hücreleri aldı

Önceki vakalarda olduğu gibi, New York hastasında hem kanser hem de HIV vardı ve nakilden önce kemoterapi gördü. Bununla birlikte, HIV-direnç genlerini içeren göbek kordonu kanından alınan kök hücreleri aldı. Göbek kordon kanı, doğum sırasında akraba olmayan bir bebeğin ebeveynleri tarafından bağışlandı ve daha sonra CCR5 delta 32 mutasyonu için tarandı.

Bu göbek kordonu kök hücrelerini desteklemek için, sayıları görece az olduğu için, hasta aynı zamanda bir akrabası tarafından bağışlanan kök hücreleri de aldı ve bu, HIV’e dirençli hücreleri gelmeye başladıkça aradaki boşluğu kapatmaya yardımcı oldu. Göbek kordonu kanına erişim yetişkin kemik iliğine göre daha kolay olduğu için  donörler ile alıcılar arasında daha kolay “eşleştirildiğinden”, bu tür prosedürler gelecekte daha yaygın hale gelebilir.