Ana Sayfa Görüşler HER2 Pozitif İleri Evre Meme Kanserine Yaklaşım

HER2 Pozitif İleri Evre Meme Kanserine Yaklaşım

W- Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr Özlem Er ile onkoloji söyleşilerimize devam ediyoruz.

Meme kanserinin önemini nasıl anlamalıyız?

Ö.E.- Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Meme kanseri sıklıkla 50 yaşından sonra görülmektedir, ancak menopoz öncesi dönemde genç yaşlarda da meme kanseri görülebilir.

W- Meme kanseri tedavisinde tanı ve tedavide güncel yaklaşımınızı alabilir miyiz?

Ö.E.- Meme kanserinin biyolojik özelliklerini tanı anında saptamak tedavide kullanılacak ilaçları belirlemek için önemlidir.

Kansere karşı kullanılan ilaçlarda çok önemli değişiklikler ve gelişmeler oluyor. Modern kanser ilacı geliştirme çalışmaları kanser biyolojisindeki gelişmeleri kullanarak az yan etkisi olan yeni ilaçlar geliştirilmesini hedefliyor.

Normal hücrelere zarar vermeden seçici olarak kanser hücrelerini yok eden ilaçlar geliştirilmesi ile etkinlik artmış, yan etkiler azalmıştır.

Meme kanserinde hormon reseptörlerinin yanısıra HER2 (c-ERBB2) özelliğinin hücrelerde bakılması önemlidir. HER2 pozitif meme kanseri tüm meme kanserlerinin yaklaşık %20sini oluşturmaktadır. HER2 pozitif hastalarda hedeflenmiş tedavi kullanımı ile ilgili rehber ASCO (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği) tarafından Temmuz 2018de güncellenmiştir. Bu rehberin orijinal haline http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2018.79.2697 adresinden ulaşılabilir. Bilgilendirme amaçlı olarak kısa bir özet yapılmıştır.

İleri evre veya metastatik meme kanseri HER2 pozitif ise hedeflenmiş tedavi ilk sıra tedavinin parçası olmalıdır.

Trastuzumab Pertuzumab Taksan içeren kombinasyon tedavisi ile yanıt oranı yüksek ve progresyona kadar geçen süre uzun olması nedeniyle kontrendikasyon olmayan hastalarda kullanımı önerilmektedir. Hasta ilk sıra tedavide progrese olduğunda HER2ye yönelik tedavi yine 2. sıra tedavide de rehberde uzmanlar tarafından güçlü olarak önerilmektedir. HER2 pozitif meme kanserinin biyolojik özellikleri gereği HER2’nin kanserin gelişimindeki rolü devam ettiği için anti-HER2 tedavi etkili olmaya devam etmektedir. Bu aşamada kemoterapi ile antiHER2 tedaviyi aynı molekülde biraraya getiren T-DM1 molekülünün kullanımı çalışma sonuçlarına göre önerilmektedir. Tedavi cevabı maksimuma ulaşana kadar kombinasyon tedavisini sürdürmek gereklidir, maksimum cevabı elde ettiğimizde veya yan etkiler görülürse kemoterapi kesilip idame antiHER2 tedavi devam ettirilmelidir. Devam eden tedavilerde anti-HER2 molekül olarak oral küçük molekül tirozin kinaz inhibitörleri kullanılabilir.

HER2 pozitifliği ile birlikte hormon reseptörleri pozitif olan meme kanserlerinde ise antiHER2 tedavi hormonoterapi ile kombine edilebilir. Düşük volümlü hastalık olması durumunda veya konjestif kalp yetmezliği gibi eşlik eden hastalıklar varsa hormonoterapi tek başına kullanılabilir.

HER2 pozitif ileri evre meme kanserinin tedavisinde son yıllarda çok sayıda etkin tedavi seçeneği geliştirilmiştir. Hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi belirgin olarak uzamıştır. Kanserin genetik yapısı tanımlandıkça daha uygun tedaviler geliştirilebilecektir.

W- Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.

bknz: ASCO 2018’de öne çıkan gelişmeler