Ana Sayfa Manşet Hekimler acil hizmetler dışında bugün iş bıraktı

Hekimler acil hizmetler dışında bugün iş bıraktı

TTB- 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2

Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz talebi ile 15 Aralık Çarşamba G(ö)REV etkinliği yapılacaktır.

Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)revidir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır.

Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecektir.

1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8) Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

AHEF İŞ BIRAKMA BİLGİLENDİRME

Değerli Aile Hekimliği Çalışanlarımız,
15.12.2021 tarihinde yapılacak olan iş bırakma eyleminde hiçbir şekilde görev yerinde bulunulmayacak ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacaktır.
Sendikal hak kapsamında ülke genelinde eylemlere destek veren sendikalarımızın  ve federasyonumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda iş bırakılacaktır.
Hukuk komisyonu ve hukuk büromuzun görüşü iş bırakma eylemleri anayasal haktır ve cezai uygulama söz konusu değildir.
İş bırakma kararına uyarak görev yerinde bulunmayan aile hekimlerine, Ahef avukatımız ve Ahef hukuk komisyonumuz soruşturmalarda hukuki destek vereceklerdir. Olası yargı sürecinde emsal dava dışındaki davalarda dosya masrafı ve dava kaybedilmesi durumunda karşı taraf avukatlık ücreti davacıya ait olacaktır.
Emsal dava durumunda tüm masraflar AHEF tarafından karşılanacaktır.Emsal davaya AHEF Yönetim Kurulu karar verecektir.
Aile sağlığı çalışanlarımıza da sendikaları tarafından hukuki destek verilmesi yönünde taleplerimiz ilgili sendikalara iletilecektir.
D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2012/10016 Karar No : 2016/269 kararı gibi bir çok yargı kararı ile sendikası olmayan sağlık çalışanları, başka bir sendika kararına uyarak iş bırakmaları durumunda , yüksek yargı kararlarının bağlayıcılığı üzerinden bir hak kaybına uğramayacaklardır.
Eylemlerin sorumlusu, ADALETSİZLİK , HAKSIZLIK VE GELİR ERİMESİNE neden olan Sağlık Bakanlığı bürokratlarıdır.
Haksızlık ve adaletsizlik varsa biz YOKUZ !
                                                         AHEF Yönetim Kurulu