Ana Sayfa Hukuk&Etik “Bundan sonraki eylemler daha uzun olacak”

“Bundan sonraki eylemler daha uzun olacak”

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer: “Hassasiyetlerimiz Karşılık Buluncaya Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz” 

“3 ve üzeri günler için kademeli iş bırakma çalışmalarına başlandı”

15 Aralık Çarşamba günü bir günlük iş bırakma kararı üzerine acil gündemle toplanan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), sürece eyleme katılarak dahil olmanın yanında; aile hekimliği uygulamasının geleceği ve toplumun daha etkin, daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi adına, mücadeleye ve kapsayıcı girişimler ile hak aramaya devam etme kararı aldı.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Geri çekilen kanun taslağında aile hekimliği çalışanları yok sayılmıştır. Kanun taslağına dahi alınmamıştır. Yeni yönetmeliğin STK görüşleri de alınarak hazırlanması, hak ediş kayıplarının telafi edilmesi, iş güvencesiz çalışmanın ortadan kaldırılması, idareye keyfiyetle yönetme imkanı tanıyan  mevzuatların yeniden ele alınması adına tüm çalışmalarımız devam edecek. 27 bin Aile Hekimi ve 24 bin Aile Sağlığı Çalışanını yok sayan hiçbir işleyiş bizi alacağımız kararlardan geri çeviremeyecektir. Hassasiyetlerimiz karşılık bulununcaya kadar uzun soluklu ve kapsayıcı etkinliklerle mücadele kararlılığımız devam edecektir. Sayın Sağlık Bakanımıza mesajımız: kendisini yanlış yönlendiren bürokratlarla değil, sahada mücadele içinde olan ve hak arayan bizlerle görüşmesi olacaktır.” dedi.

1 günlük iş bırakma sürecinin sahayı yormaktan öte bir etkisi olmadığının altını çizen Dr. Gürsel Özer; “Daha önce belirttiğimiz gibi STK çalışma grubunda tartışılmaksızın tek başına alınan eylem kararlarını doğru bulmuyoruz. Kapsayıcı olmayan ve tek başına alınan kararların popülist kararlar olduğu ve sahayı yormaktan öte bir etkisi olmadığı aşikârdır. Ayrıca bir günlük iş bırakma kararları sıradanlaşmış ve gerek kamuoyu gerekse muhataplarımızda bir etki karşılığı bulmamıştır.  STK çalışma grubunda 3 gün iş bırakma önerimiz ele alındı, sendika ve meslek örgütleri ile etkin ve kapsayıcı eylem için çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız. Bu sebeple, her ne kadar bir günlük iş bırakma kararına inanmıyor olsak da: eyleme katılan üyelerimize sendikal koruyuculuk sağlamak adına bir günlük iş bırakma kararına eşlik ediyoruz” dedi.