Ana Sayfa Hukuk&Etik Güvenlik güçleri arasında silahsız olması gereken mahkum hekimi bıçakladı!

Güvenlik güçleri arasında silahsız olması gereken mahkum hekimi bıçakladı!

İlimiz ne yazık ki bir kez daha hekime yönelik bir şiddet olayı ile karşı karşıya kalmıştır.

İlimiz ne yazık ki bir kez daha hekime yönelik bir şiddet olayı ile karşı karşıya kalmıştır.

1 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır.

Genç meslektaşımız ne yazık ki, hayati risk oluşturabilecek bölgelere dört bıçak darbesi almıştır. Hemen ameliyata alınan meslektaşımızın takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Bu olay her açıdan sağlıkta şiddetin geldiği boyutun büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Öncelikle, Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve giderek kanıksanır hale gelen bir sorundur. Önemli bir konu da her geçen yıl sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Son yaşanan olay, olabilecek en kontrollü ortamda bile meslektaşımızın can güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Bu konuda adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Sorumluların bir an önce tespiti ve çıkarılacak dersler sonrasında tekrarına izin verilmemesi temennimizdir. Aydın Tabip Odası, tüm olanakları ile bu vahşete sesiz kalmayacak, meslektaşımızın haklarını her türlü yasal ve hukuki yollardan aranması sürecinde onunla birlikte olacaktır.

Sağlıkta artan şiddet konusunda, hemen şimdi önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemlerin neler olduğu Türk Tabipleri Birliği tarafından defalarca dile getirilmiş, son günlerde de Sayın Sağlık Bakanımıza Torba Yasa içerik çalışmaları kapsamında bir kez daha iletilmiştir. Sağlıkta şiddetin temel nedeni, uygulanan sağlık politikaları ve bu doğrultuda yapılandırılan sağlık hizmetleri sunumudur.

Bir önemli konu da, toplumumuzda kuralsızlığın sıradanlaşmasıdır. Hekimlik mesleğinin ana kuralı hastasını görmek, muayene etmek, o hastaya özel danışmanlık ile tanı ve tedaviyi gerçekleştirmektir. Hastanın görülmeden ilaç yazılması, sağlık kuruluna getirilmeden raporun çıkartılması ya da muayene edilmeden sevk edilmesi talepleri normal bir durummuş gibi dile getirilebilecek kadar kuralsızlık sıradanlaşmıştır. Bu talepleri haklı olarak yerine getirmeyen, hastası için en doğru öneriyi getiren hekimler ise şiddete maruz kalır hale gelmiştir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunumu, sağlık çalışanlarının görevi ve sorumlulukları ile ilgi bilgilendirilmeye gereksinimleri olduğu açıktır. Sağlık Okuryazarlığı çalışmalarına hız verilmelidir. Aydın Tabip Odası olarak ilimizde bu çalışmaları tüm taraflarla birlikte gerçekleştirmeye, Aydın’ı bu konuda bir öncü il hale getirmeye, destek vermeye hazırız.

Sağlık politikalarındaki siyasi ve kuralsızlığın sıradanlaşmasının önüne geçilmesi için gerekli toplumsal dönüşümü yapamadıkça çözümün gerçek ve kalıcı olamayacağı ortadadır.

Ameliyat sonrası gözünü açar açmaz ailesine “Beni niye doktor yaptınız?” diye soran genç meslektaşımızın bu sorusu çok hüzünlü ve düşündürücüdür.  Kendisinin eğitimi sırasında yıllarca verdiği emek ile aile ve toplumun kaynakları böyle heba edilmez. Kimsenin buna hakkı yoktur.

Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir. Ancak, bu konu sadece hekimler ile çözülebilecek bir konu olmayı çoktan aşmıştır. Aydın Tabip Odası olarak, tüm siyasi partileri sorunun çözümüne ortak olmaya ve acilen katkı sunmaya davet ediyoruz.

Meslektaşlarımıza yönelik şiddet, hekimlik değerleri kadar insanlık değerlerine de yönelmiştir. Bizler, bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU