Ana Sayfa Tıp&Sağlık Günlük Multivitamin Takviyeleri Yaşlı Yetişkinlerde Hafızayı Güçlendiriyor

Günlük Multivitamin Takviyeleri Yaşlı Yetişkinlerde Hafızayı Güçlendiriyor

COSMOS’un ikinci büyük çalışmasında, günlük multivitamin takviyesi almak için randomize edilen katılımcıların, plaseboya kıyasla hafızada iyileşmeler gösterdiğini bulundu.

COSMOS-Web adlı çalışmada, multivitaminler veya plasebo alan ve üç yıl boyunca yıllık bilişsel değerlendirmelerden geçen 60 yaş ve üstü 3.500’den fazla katılımcıyı içererdi.

Multivitamin grubu, plasebo grubuna kıyasla 3.1 yıllık bilişsel yaşlanmanın tersine çevrilmesine eşdeğer önemli bir hafıza gelişimi gösterdi ve en büyük faydalar ise kardiyovasküler hastalık öyküsü olan katılımcılarda gözlemlendi.

Bu bulgular, günlük multivitamin takviyesini küresel bilişsel yaşlanmanın yüze 60 yavaşlaması ile ilişkilendiren başka bir COSMOS çalışmasının  COSMOS-Mind’ın bulgularını destekledigi kaydedildi.

Randomize klinik deneyler, yaşlı yetişkinler arasında hafızayı iyileştirmek veya bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak için birkaç etkili strateji göstermiştir.Beslenme müdahaleleri önemli bir rol oynayabilir çünkü beyin optimal sağlık için birkaç besine ihtiyaç duyar ve bu besinlerden bir veya daha fazlasındaki eksiklikler bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir.

Mass General Brigham’ın kurucu üyelerinden Brigham and Women’s Hospital’daki (BWH) araştırmacılar tarafından yönetilen ülke çapında büyük ölçekli randomize bir çalışma olan COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), iki ayrı klinik deneyi (COSMOS-Web ve COSMOS-) içeriyordu. Mind) bilişsel işlevdeki değişiklikler üzerinde multivitamin takviyesini test ediliyor.

Brigham’dan araştırmacılar ve Columbia Üniversitesi’ndeki işbirlikçileri, COSMOS-Web’den günlük multivitamin takviyelerinin plaseboya kıyasla katılımcılar arasında hafızayı iyileştirdiğini bildirdi.

Çalışma, COSMOS’tan, daha önce yayınlanan COSMOS-Mind ile birlikte, multivitamin alanlarda hafıza işlevinde bir iyileşme bulan ikinci çalışma oldu. “COSMOS randomize çalışmasında günlük multivitamin alımının hafızayı iyileştirdiği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı yönündeki bulgular dikkat çekicidir, bu da multivitamin takviyesinin yaşlı yetişkinlerde bilişsel sağlığı korumaya yönelik güvenli, erişilebilir ve uygun maliyetli bir yaklaşım olarak umut vaat ettiğini düşündürmektedir” denildi.