Ana Sayfa Vitrin Günde 10 Saatten Fazla Hareketsiz Kalmak Demans Riskini Artırıyor

Günde 10 Saatten Fazla Hareketsiz Kalmak Demans Riskini Artırıyor

Yeni yapılan bir  araştırmada 10 saatten fazla hareketsiz kalan 60 yaş üstü yetişkinlerde demans riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, Birleşik Krallık Biobank’ın 50.000’den fazla katılımcısından elde edilen objektif ivmeölçer veriler kullanıldı. Altı yıl sonraki bulgularda, 414 demans vakası belirledi. Günde 10 saatin altında oturanlarda ise riskin arttığına işaret etedigi görüldü.

Hareketsiz yaşam ile demans riski arasındaki bağlatı araştırıldı

Araştırmacılar, hareketsiz davranı ile demans riski arasındaki olası bağlantıları araştırmak için Birleşik Krallık genelindeki katılımcıların büyük ölçekli bir biyomedikal veri tabanı olan U.K. Biobank’ın verilerini kullandı.

Birleşik Krallık’taki Biobank alt araştırmasının bir parçası olarak, 100.000’den fazla yetişkin, bir hafta boyunca günde 24 saat boyunca hareketi ölçmek için bileğe takılan cihazlar olan ivmeölçerleri takmayı kabul etti.

Araştırmacılar, bu alt çalışmadan, çalışmanın başlangıcında demans tanısı almayan 60 yaş üstü yaklaşık 50.000 yetişkinden oluşan bir örneklem üzerinde yoğunlaştı.

Araştırmacılar daha sonra ivmeölçer okumalarından oluşan geniş veri kümesini analiz etmek ve davranışları farklı fiziksel aktivite yoğunluklarına göre sınıflandırmak için bir makine öğrenme algoritması uyguladılar.

Demans için pozitif 414 vaka bulundu

Algoritma, hareketsiz davranış ve uyku gibi farklı aktivite türlerini ayırt edebildi. İvmeölçer verileri, gelişmiş hesaplama teknikleriyle birleştiğinde, araştırmacılara farklı türde hareketsiz davranışlar için harcanan zamanın objektif bir ölçümünü sağladı.

Ortalama altı yıllık takibin ardından araştırmacılar, demans teşhisini belirlemek için yatan hasta hastane kayıtlarını ve ölüm kayıt verilerini kullandı. Kullanılan verilerde Demans için pozitif 414 vaka buldular.

Daha sonra ekip, istatistiksel analizlerini belirli demografik özelliklere (örneğin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ırk/etnik köken, kronik koşullar, genetik) ve yaşam tarzı özelliklerine (fiziksel aktivite, diyet, sigara ve alkol kullanımı, kişinin bildirdiği zihinsel sağlık) göre ayarladı.

Her gün hareketsiz geçirilen toplam süre demans riskini artırıyor

Yüksek miktarda hareketsiz davranış, artan demans riskiyle bağlantılıyken, araştırmacılar, belirli miktarda hareketsiz davranışın demansla ilişkili olmadığını buldu.

Araştırmacılar “Hareketsiz geçen sürenin nasıl biriktiğine bakılmaksızın, her gün 10 saat hareketsiz geçirilen sürenin ardından demans riskinin hızla artmaya başladığını gördüğümüzde şaşırdık.

Ekip,  nedenselliği ve fiziksel aktivitenin demans gelişme riskini azaltıp azaltamayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.