Ana Sayfa Etiketler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Etiket: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

TCOKKA -Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Atanması

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü uyumlaştırılarak 02.06.2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim...

İmalatçısı Tarafından Süre Uzatımından Faydalanmayacak Ürünlerin Üts Süreçleri

İmalatçısı Tarafından Süre Uzatımından Faydalanmayacak Ürünlerin Üts Süreçleri

Yapay Zeka Cihazı Ayakları Tarayarak Kalp Yetmezliğini Tespit Ediyor

Yapay Zeka Cihazı Ayakları Tarayarak Kalp Yetmezliğini Tespit Ediyor

İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların...

İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların Piyasaya Arzı Ve Piyasada Bulundurulması

Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında...

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNİN EK XVI’SINDA LİSTELENEN TIBBİ AMAÇLI OLMAYAN ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK ORTAK SPESİFİKASYONLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1)...

İn Vitro Tanı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Referans Laboratuvarı Olarak Atanma

İn Vitro Tanı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Referans Laboratuvarı Olarak Atanma

TCOKKA – Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin Tadil Edilmesi

TCOKKA – Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin Tadil Edilmesi Hakkında Avrupa Komisyonunun Değişiklik Önerisi Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Atanması

TCOKKA - 02.06.2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Atanması

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Değerlendirilmeyen Ürünler

TCOKKA - TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU
- Advertisement -