Ana Sayfa Etiketler Resmi Gazete

Etiket: Resmi Gazete

SUT Değişikliği

09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni için kaynağa bknz

Hastane Afet ve Acil Planları

8 Mart 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete   Sayı : 31072 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu...

Covid-19 önlemi! İhracı izne bağlandı

18 Mart 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete   Sayı : 31072 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/5) MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli...

Yeni Sağlık MYO ve Fakülteler

Bugünkü resmi gazete de 13 üniversiteye yönelik düzenleme vardı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı...

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Bugünkü resmi gazeetede yayınlanmıştır: tamamı için kaynağa bakınız

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bugünkü resmi gazetede yayınlanmıştır; tamamı için kaynağa bakınız

Yeni 3 Eczacılık Fakültesi

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz...

Doktor öğretim üyelerinin görev süresi

‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak yeniden hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikte doçent kadrolarına atamalarda sözlü sınavın nasıl uygulanacağı, doktor...
- Advertisement -