Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Endikasyon Dışı / Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Endikasyon Dışı / Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihi ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır. Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde SGK’nın 20.12.2022 tarihli duyurusu geçerlidir. Ayrıca yurtdışı ilaçlara ait reçeteleme süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlar dikkate alındığında, tıpkı yurt içinde yapılan uygulamaya benzer şekilde yurt dışından ithal edilecek ilaçlar için uygun rapor (süresi bitmemiş veya 01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) bulunması halinde ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme yapılacak girişler reçete olarak kabul edilecek ve hastalarımıza ilaç temin hizmeti aksamadan devam ettirilecektir

TİTCK