Ana Sayfa Eczacılık Eczane, “Az tehlikeli işyerleri”

Eczane, “Az tehlikeli işyerleri”

Sağlık Bakanlığı Tarafından Eczanelerimize “İşyeri Ziyaretleri”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileşmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Eczaneler, her ne kadar 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” gereği; “Az tehlikeli işyerleri” kategorisinde olsa da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerindeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Sağlık Bakanlığının “İş yerlerinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi için İş Sağlığı profesyonelleri, işverenler ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte eğitim ve farkındalık çalışmaları” faaliyetleri kapsamında; Ankara İli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çalışan Sağlığı Birimi “işverenleri ve çalışanları, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak” hususlarında Eczanelerimize “İşyeri Ziyaretleri” yapacaklardır.

Yasal mevzuat çerçevesinde eczanelerimizde yapılması gerekenler:

Her eczane için “İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Hizmet dosyası” oluşturulmalı ve bu hizmetlere ait dokümanlar da arşivlenmelidir. Oluşturulan İSG Hizmet Dosyası içerik bakımından aşağıdaki belgeleri ihtiva etmelidir:

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU