Ana Sayfa Eczacılık ‘Sabit Vergilendirme Uygulaması’

‘Sabit Vergilendirme Uygulaması’

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan yeni vergi düzenlemesi paketi, eczacılık mesleğimiz açısından ciddi zorluklar ve mağduriyetler yaratabilecek önemli düzenlemeler içermektedir. Eczacılık mesleğinde; satış fiyatları, kar oranları ve geri ödeme kurumuna yapılacak iskontolar yasal mevzuat ile sınırlandırılmış olup, meclise sunulacak ‘sabit vergilendirme uygulaması’ taslağında, eczanelerimizin ekonomik sürdürülebilirliği ve sağlık hizmetlerinin devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda, mesleğimiz için gerekli istisnaların sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, TBMM’de görev yapmakta olan değerli eczacı milletvekillerimize, meslektaşlarımızın ve halk sağlığının korunması adına destek ve müdahale talebimizi ileten bir mektup gönderilmiştir. Bu mektubun içeriği ve amaçları aşağıda yer almaktadır.
 

Saygılarımızla,
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

Sayın, 

Ecz. …………… ……………….

28. Dönem ……….. Milletvekili

Değerli Meslektaşım,

Yakın zamanda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve meclise sunulacak olan yeni vergi düzenlemesi paketi, eczacılarımızı doğrudan etkileyen önemli değişiklikler içermektedir. Özellikle asgari gelir vergisi uygulamaları, eczacılık mesleği ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından endişe verici boyutlarda yeni zorluklar meydana getirecektir.

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik bu yeni vergi düzenlemesi, özellikle düşük kar marjı ile çalışan ve satış ürünlerinin tamamına yakını devlet tarafından belirlenen fiyatlarla sınırlandırılan eczacılarımız için adil olmayan koşullar yaratmaktadır. Taslak halindeki düzenlemenin hayata geçmesi durumunda eczacılar; cirosunun yaklaşık %40’ını oluşturan ve %11-13 arası kar marjıyla satışa sunulan ilaçlar gibi düşük karlılık oranına sahip ürünler üzerinden yüksek oranda ağır ve haksız bir sabit vergilendirme ile karşı karşıya kalacaktır.

Devletimiz tarafından belirlenen satış fiyatlarına ve kar oranlarına tabi olan eczacılarımızın kar, zarar, zayi, kesinti vb. gibi durumlarına bakılmaksızın cirolarının yüzde onunun kâr olarak kabul edilmesi, hizmetin niteliği ve ekonomik gerçekliklerle bağdaşmamaktadır. Bu durum, özellikle kanser gibi ciddi ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan hayati öneme sahip ilaçların temininde ve sunumunda ciddi aksamalara yol açabilecektir. Ek olarak, zaten daralan marjlarla mücadele eden eczacılarımızı daha da zor bir duruma sokacak ve oluşacak bu durum telafisi neredeyse imkansız zararlara neden olacaktır.

Bu kapsamda, siz değerli milletvekilimizden, eczacıların ve halk sağlığının korunması adına, yeni vergi düzenlemesi paketinde eczacıları olumsuz etkileyebilecek maddelerin gözden geçirilmesini ve eczacılık mesleğinin özelliklerini dikkate alan, sektörün dinamiklerine uygun düzenlemelerin yapılmasını, fiyat ve kar oranları devlet tarafından belirlenen serbest eczacılığın söz konusu yeni vergi uygulamalarından istisna tutularak muaf bırakılmasını talep etmekteyiz. 

Eczacılarımızın ekonomik ve mesleki haklarını koruyacak, hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak bir vergilendirme sistemi için gereken değişikliklerin yapılması, meslektaşlarımızın ve halkımızın sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Değerli katkılarınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Ecz. Nurten SAYDAN
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI
GENEL BAŞKANI