Ana Sayfa Tıp&Sağlık Dünya Sıcaklaştıkça Mantar Patojenleri Tehlikeli Bir Şekilde Mutasyona Uğruyor

Dünya Sıcaklaştıkça Mantar Patojenleri Tehlikeli Bir Şekilde Mutasyona Uğruyor

Artan sıcaklıklar, mantarların yalnızca aşırı bulaşıcı değil aynı zamanda ilaca dirençli hale gelecek şekilde mutasyona uğramasına neden oluyor.

Pan-drug resistance and hypervirulence in a human fungal pathogen are enabled by mutagenesis induced by mammalian body temperature

Nanjing Tıp Üniversitesi araştırmacısı Jingjing Huang ve meslektaşları, dünyamızın ısınmasıyla bu durumun son derece endişe verici olduğu konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar yeni makalelerinde “Yeni mantar patojenlerinin tehlikesinin ve öneminin ciddi şekilde hafife alındığına inanılıyor. Sıcaklığa bağlı mutajenez, mantarlarda pan-ilaç direncinin ve hipervirulansın gelişmesini sağlayabilir ve küresel ısınmanın yeni mantar patojenlerinin evrimini destekleyebileceği fikrini destekleyebilir.”

Mantar enfeksiyonları yılda 3 milyon 75  ölüme neden oluyor

Çoğu türün vücudumuzdaki sıcaklıklardan çok daha düşük sıcaklıkları tercih etmesine rağmen mantar enfeksiyonları halihazırda yılda yaklaşık 3,75 milyon ölüme neden oluyor.

Bilim insanları yakın zamanda iklim değişikliği nedeniyle patojen olarak ortaya çıktığı bilinen ilk mantarı belirledi: Candida auris. C. auris’in sahip olduğu düşünülen gibi diğer mantarlar ısıya daha toleranslı hale geldikçe, daha fazla tür, memelilerin vücudunda gelişebilecekleri cazip koruyucu bir barınak bulacaktır.

Daha önce hiç bilinmeyen mantarlar tespit edildi 

Huang ve ekibi, 2009 ile 2019 yılları arasında Çin’deki 96 hastanedeki mantar enfeksiyonlarının kayıtlarını inceleyerek, insanlarda daha önce hiç bilinmeyen bir grup mantar tespit etti.

Rhodosporidiobolus ilgisiz iki vakada bağımsız olarak ortaya çıktı

NJ103 suşu, flukonazol ve kaspofungin antifungal tedavilerine rağmen çoklu organ yetmezliğinden ölen, bağışıklığı baskılanmış 61 yaşındaki bir erkekten izole edilmiştir. TZ579 suşu, flukonazol tedavisi sonrasında solunum yetmezliğinden ölen 85 yaşındaki bir erkekten izole edilmiştir.

Bu iki suş ve çevresel kaynaklardan elde edilen diğer türler de dahil olmak üzere araştırmacılar sekiz farklı Rhodosporidiobolus türünü izole etti ve bunları laboratuvarda ortalama 37 °C (98,6 °F) insan vücudu sıcaklığına maruz bıraktı.

fluvialis ve R. nylandii türlerinin her ikisi de ısıyı iyi tolere etti; R. fluvialis’te sıcak ortam, tek hücreli maya formundan daha agresif bir kolonyal psödohipal faza geçişi bile tetikledi.

Her iki tür de farelere enjekte edildiğinde benzer şekilde gelişti

fluvialis, psödohipal formunda yalnızca daha sıcak koşullarda gelişmekle kalmadı, aynı zamanda bağışıklık makrofaj hücrelerine karşı daha dirençliydi ve onlar tarafından öldürülmek yerine daha fazlasını öldürüyordu. Hem R. fluvialis hem de R. nylandii, en sık kullanılan antifungal ilaçlardan üçüne (flukonazol, kaspofungin ve amfoterisin B) karşı da dirençlidir.

Araştırmacılar, “R. fluvialis 5-florositozine duyarlıdır; ancak R. fluvialis’in hızlı bir şekilde 5-florositozine dirençli mutantlar üretebildiğini bulduk. R. fluvialis’teki tam direncin hızı dikkat çekiciydi.”

Araştırmacılar, Rhodosporidiobolus’un o kadar kolay uyum sağlayamadığı bir madde buldular: polimiksin B – FDA onaylı bir bakterisit. Maalesef bu ilaç nöronlar ve böbrek hücreleri için zehirlidir.

Küresel sıcaklıklar arttıkça bu morfolojik değişiklikler gelecekte tehlikeli mantarlarla karşılaşma riskimizi artırabilir. Daha fazla fungisit seçeneğine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.