Ana Sayfa Eczacılık Dünya sağlık alarmında, SGK reçete taratma…

Dünya sağlık alarmında, SGK reçete taratma…

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın, Zehra Zümrüt Selçuk’a, pandemik hastalık ilan edilen corona virüsten dolayı ülkemizin ağır şartlardan geçtiğini ve bu şartlar göz önüne alınarak SGK’nın reçete tarama işleminin süresiz ertelemesi gerektiğini belirten bir açık mektup gönderdi.

Açık mektubu kamuoyuyla paylaşan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan,  SGK’nın 24 Aralık 2019’da eczanelerin kağıt reçeteleri tarayarak elektronik ortama aktarmaları gerektiği ile ilgili bir duyuru yayınladığını söyleyerek, “Kağıt reçete tarama işleminin süresiz ertelenmesi gerekiyor” dedi.

Saydan TEİS olarak mektupta şu ifadeler yer verdi:

“Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları virüs ile mücadele ve yayılımın engellenmesi için çeşitli iş ve işlemler gerçekleştirmektedirler.  Bu mücadelede eczane eczacıları tüm risklere rağmen büyük bir özveri ile en ön safta ilaç ve eczacılık hizmetini kesintisiz sürdürmektedir.

Virüse ilişkin genel özellikler dikkate alındığında söz konusu virüs; bulaş riskini arttıracak şekilde havada 3 saat, bakırda 4 saat, karton ve kâğıtta 24 saat, plastik ve çelikte 2-3 gün canlı kalabilmektedir. Tüm sağlık otoriteleri de bulaş riskinin en az seviyeye inmesi için yüzey temasının en az seviyede olması gerektiğini ifade etmektedir.

Tüm dünya gibi olağanüstü günleri yaşadığımız bu dönemde eczanelerimizde raporlu hastaların devam reçetelerini girmek de dahil olmak üzere olağanüstü bir iş yükü ve buna bağlı olarak da risk artışı yaşamaktayız.

Bu yaşanan sürece rağmen; Sosyal Güvenlik Kurumunca 24.12.2019 tarihinde “Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında” başlıklı duyuru ile eczanelerin kağıt reçeteleri tarayarak elektronik ortama aktarmaları istenmekte, bu konuda bir değişikliğe gidilmeyeceği ifade edilmektedir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar ve eczanelerde vatandaşlarımıza sağlanan reçetesiz kronik hastalıklara ilişkin devam reçetesi işlemleri ile ilaç temini, dezenfektan yapımı, virüsten korunma ve sanitasyon danışmanlığına olan aşırı talebe ilişkin yoğunluk göz önüne alınarak;

COVİD-19 ile mücadelede ön safta bulunan ve vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz ilaç hizmeti veren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli serbest eczane eczacıları ve çalışanlarının kağıt reçete tarama işlemi kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bahse konu tarama işleminin süresiz ertelenmesi ve elektronik reçete oranlarının %95’i geçmesi durumunda yeniden değerlendirilmek üzere gündeme getirilmesi hususunda duyuru yapılmasının sağlanması için gereğini görüş ve müsaadelerinize arz ederim.”

TEİS