Ana Sayfa Manşet Dişhekimlerinin Ek Ödeme ve Özlük Haklarında Beklentileri

Dişhekimlerinin Ek Ödeme ve Özlük Haklarında Beklentileri

EK ÖDEMEDE YENİ DÜZENLEME
‘BAĞ-KUR Emeklisi Dişhekimleri Yine Yok Sayıldı’

TBMM Genel Kurulu’nda 1 Aralık 2021 tarihinde  görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne bütün partiler tarafından oybirliğiyle eklenerek kabul edilen maddelerle;

– Kamuda görevli meslektaşlarımızın döner sermaye sabit ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden ödenmesine karar verilmiş; halen uzman diş hekimlerine % 335, diş hekimlerine %180 oranıyla ödenen sabit ek ödeme miktarı sırasıyla % 695 ve % 450 şeklinde yeniden belirlenmiştir.[1]

– Döner sermayeden yapılacak ek ödeme ile ilgili işlemleri  denetleyecek bir inceleme heyeti kurulacağı belirtilmiş ancak böylesine önemli işlev yüklenen heyetin bileşimi ve çalışma yöntemine ilişkin herhangi bir ölçüt belirlenmemiştir.

– Kamuda çalışan ve Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olan dişhekimlerinden makam tazminatına hak kazanmayanlara ödenmekte olan ilave ücret uzman dişhekimleri için 17.000 gösterge rakamına göre belirlenmekte iken bu rakam 40.000’e; dişhekimleri için 13.000’den 33.000’e yükseltilmiştir. Ayrıca, bu emeklilerden çalışanlara ilave ödeme yapılmamasına ilişkin hüküm de kaldırılmıştır.[2] Ancak, büyük bölümü özel sağlık kuruluşlarında görev yapmış olan meslektaşlarımızın emekliliklerinde aldıkları çok düşük emekli aylıklarında herhangi bir iyileştirme ne yazık ki bu yasal düzenlemede de yapılmamıştır.

Diğer yandan, meslektaşlarımızın gelirinde yaratılan bu iyileştirmenin kamu sağlık hizmetini birlikte sunduğumuz teknisyen, tekniker, hemşire, tıbbi sekreter ve diğer ekip arkadaşlarımızın maaşlarında yapılmamış olması da önemli eksikliktir. Bu eksikliğin en kısa zamanda giderilmesini bekliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

_____________________

[1] “209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “410’u” ibaresi “770’i” şeklinde, “335’i” ibaresinin “695’i” şeklinde “180’i” ibaresinin “450’si” şeklinde ve “döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır” ibaresi “merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır”

[2] “8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(17.000)” ibaresi “(40.000)” şeklinde, “(13.000)” ibaresi “(33.000)” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır.

BÜTÇEDE DİŞHEKİMİ YOK!
‘Dişhekimliğinde Sağlık Bakanlığından Beklentilerimiz’

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde ağız ve diş sağlığına ilişkin sorunlara neredeyse değinilmediği görülmüştür.

Üniversiteler ve bunlara bağlı dişhekimliği fakültelerinin plansız açılması ve kontenjanların ölçüsüz olarak belirlenmesi, dişhekimliğinin geleceğini önemli ölçüde olumsuz etkileyecektir.

Sağlık hizmetlerinde uygulanan vergiler ve özel olarak KDV’nin yüksek olması, sağlık hizmetlerinin maliyetini ve hizmete erişimi zorlaştırmaktadır.

Kamuda görev yapan ve COVID-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan meslektaşlarımızın özlük haklarından çalışma koşullarına kadar pek çok sorun çözüm beklemektedir. Bu bağlamda döner sermayeden yapılan ödemelerin neredeyse sıfıra düşmesi ve bu ödemelerin emekli aylıklarına yansımama sorunu ivedilikle çözümlenmelidir.

Sayın Sağlık Bakanına sunulmuş ‘Dişhekimliğinde Temel Taleplerimiz ve Çözüm Önerilerimize’ ait  dosya için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği