Ana Sayfa Hukuk&Etik “Aile Hekimliğinde hak ediş kayıpları”

“Aile Hekimliğinde hak ediş kayıpları”

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer

AHESEN BAŞKANI DR. GÜRSEL ÖZER: “55 BİN AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANINA KULAK VERİN!”

Aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında kayıplara neden olan, iş güvencesini ortadan kaldıran ve uygulanabilirliği olmayan kronik hastalık izlemleri ile hak ediş kayıplarına yol açan ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’, 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti. Aile Hekimleri ve aile hekimliği çalışanları, uygulamalarda onarılamaz hasarlar bırakacak bu yönetmeliği kabul etmeyerek, hukuksal hakları gereği dava yolu ile sürece itirazlarını gerçekleştirdiler.

Aile hekimliği uygulamasının sürdürebilirliği için eylem, hukuki girişim ve açıklamalar dahil olmak üzere her türlü mücadeleye devam etme konusunda kararlı olan meslek dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, 16 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde iş bırakma, 28 Ağustos tarihinde Ankara yürüyüşü ve mitingi ile 7 Ekim tarihinde iş bırakarak, İstanbul il Sağlık Müdürlüğü önünde kamuoyuna seslerini duyurdular.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Ağustos ayından bu yana, çeşitli paydaşlarımızla ortak olarak dile getirdiğimiz çağrılarımıza muhatap bulamamış, iletişim çabalarımız karşılıksız kalmıştır. Pandemi koşulları ve ülkemizde yaşanan  ekonomik zorluklarla birlikte içinden çıkılması güç ve geri dönüşü olanaksız yaralar açan yönetmeliğin yeniden düzenlemesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Nihai isteğimiz; Aile Hekimliği uygulamalarının halkın ve çalışanların yararına olacak şekilde gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır. Yaklaşık 55 bin aile hekimliği çalışanına kulak verilmesini istemek en tabii hakkımızdır. Sağlık Bakanlığını bu konuda göreve çağırıyoruz” dedi.

Yürürlükteki yönetmelikle yasalarla, koruma altına alınmış iş güvencesinin hiçe sayıldığını ve çalışan haklarının yok sayılmış olduğunu dile getiren Dr. Özer; “İzmir Sağlık Platformunu 4 Aralık 2021 tarihinde Miting yapma kararı almıştır ve bizde AHESEN olarak bu karara olumlu yanıt verdik. İzmir Sağlık Platformunu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, saat 13.30’da Gündoğdu meydanın olacak ve yeni yönetmenlik için bir kez daha kararlılığımızı ilan edeceğiz” dedi.

Yürürlükteki yönetmeliğin ‘Ceza yönetmenliği’ olduğunun altını çizen Dr. Gürsel Özer, yasalara rağmen iş güvencesi kavramını ortadan kaldıran, anayasanın eşitlik ve sosyal devlet anlayışı ile çelişen bu yönetmeliğin ivedilikle gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekliliğini vurguluyor.

“SÜREÇ, ANADOLUDA  ÇALIŞAN SIKINTISI DOĞURACAK”

Karar defterini düzgün tutmamak, afiş ve broşürleri usulüne uygun asmamak gibi anlaşılmaz ifadelerle Aile hekimliği çalışanlarına bir bahane bulup ihtar puanı veririz mesajı verilmiştir. Entegrelerde çalışan ve nöbetleri olan Aile hekimliği çalışanlarına kaza da geçirseniz, ameliyat da olsanız, hastalık raporunuz da olsa bir sözleşme döneminde 5 defa nöbete gelmezseniz sözleşme feshi maddesi ile yasalar, anayasal haklar ve uluslararası sözleşmeler adeta yerle bir ediliyor. Yönetmeliğin kabulünü imkansız hale getiren yalnızca iş güvencesi sorunu değildir. Sosyo gelişmişlik paritesinde yapılan değişiklerle özellikle taşrada çalışan Aile hekimliği çalışanları 1500TL’ye varan hak ediş kaybı ile karşı karşıya kalmışlardır. Adeta taşrada çalışan sıkıntısı üretmeye yönelik bu düzenlemenin negatif etkileri önümüzdeki günlerde şüphesiz karşımıza çıkacaktır.” 

“PERFORMANSLAR, HASTANIN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE ENDEKSLENEMEZ”

“Pandeminin getirdiği ek yükler yok sayılarak, obesite izlem, yaşlı izlem, Diyabet takipleri, kardiyovasküler risk takipleri, Hipertansiyon takipleri genelgeye konulmuş ve performansa tabi tutularak birçok çalışanın hak kayıpları yaşamalarına sebep olacak düzenleme yapılmıştır. Koruyucu sağlık sunumu ve erken teşhis şüphesiz birinci basamağın temel varoluş sebeplerindendir. Ancak 3500’leri bulan kayıtlı kişi sayıları, randevusuz çalışma dayatması ile bu izlemlerin içerisinde bulunduğumuz koşullarda yapılması imkansızdır. En akıl dışı, bilim dışı olan ise hekimlerin performansının örneğin kişilerin kilo vermesine, tansiyonlarının ve şekerlerinin düşmesine endeksli hale getirilmesidir. Oysa tedavideki başarının hekimlik uygulamaları ve kişinin tedavi uyumu ile olduğunu tıp dışı camialar dahil bütün kamuoyunun bildiği aşikadırdır. İlgili izlemlerde vatandaşa hiçbir sorumluluk verilmemiş, kişinin izlemlere gelmemesi ve değerlerinin olumsuza dönmesinin faturası Aile hekimliği çalışanlarına hak ediş kaybı olarak yansıtılmaya çalışmıştır.”

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Tüm bu sıkıntıları  bir kez daha dile getirmek üzere 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da, İzmir Gündoğan meydanında yerimizi alacağız.