Ana Sayfa Tıp&Sağlık Dişhekiminin emeğinin değersizleşmesi !

Dişhekiminin emeğinin değersizleşmesi !

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5. Olağan Genel Kurulu, 26 Aralık 2018 tarihinde tüm paydaşların katılımlarıyla yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açılışını yaptığı Genel Kurulda,  TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Sevim de  Birliğimizin aşağıdaki görüşlerini dile getiren bir konuşma yaptı. Konuşmasında özetle;

  • Ağız diş sağlığı alanının % 49 hisse oranında meslek dışı sermayeye açıldığı ve bu durumun dişhekiminin emeğinin değersizleşmesi ve güvencesiz çalışmaya fırsat tanıması açısından ciddi bir sorun olduğunu,
  • Dişhekimlerinin meslek dışı sermaye sahipli özel sektörde ücretli çalıştıklarında prim ödemelerinin gerçek gelir üzerinden yapılmadığı, bu durumun özellikle emeklilik döneminde özlük haklarının kaybına yol açtığı ve geleceğe dair sosyal güvencesizlik yarattığını,
  • Yıpranma tazminatı olarak da adlandırılan fiili hizmet süresi zammıyla ilgili yasal düzenlemede polis, gardiyan, uzman çavuş veya gazeteci gibi meslek sahiplerine yılda 90 gün süre ilave edilirken, sağlık çalışanlarıyla beraber dişhekimleri için bu sürenin 60 gün olarak belirlenmiş olması ölçülü olmayan ve düzenlemenin amacını karşılamayan kabul edilemez bir durum olduğunu,
  • Emekli Sandığı-Bağkur-SSK şemsiyesi altındaki tüm dişhekimlerinin  ekonomik ve psikolojik ayrıma girilmeden emeklilik maaşı ve fiili hizmet süresi zammı düzenlemesinde aynı şekilde yararlanmaları konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini,
  • Ülkemizde sürdürülen politikalar sonucu hızla artan fakülte sayısının mesleğin ve emeğin değersizleştirilmesine ve istihdam sorunlarının artmasına neden olduğunu,
  • Hem toplumun sağlık güvencesi hem de diş teknisyenlerinin sosyal ve sağlık güvencesi için öncelikle Devlet İhale Kanununun diş protez teknisyenleri ile yapılan anlaşmalarla ilgili kısmının düzenlenmesi gerektiğini,
  • Koruyucu sağlık hizmetleri alanına ciddi bir bütçe aktarılması gerektiği, bu bütçe aktarımı ile aslında orta ve uzun vadede tedavi hizmetlerine aktarılan harcamaların düşeceği, ağız diş sağlığı kriterleri koruyucu hizmetlerle yükseldikçe aslında diğer birçok hastalığın kontrolünün de  kolaylaşacağı için kısıtlı kaynakların doğru kullanılmış olacağını,
  • Koruyucu sağlık hizmetlerine bütçe artırılmasının sadece kamu hastaneleri üzerinden değil, koruyucu hizmetlerin başta muayenehaneler olmak üzere özel ağız diş sağlığı kuruluşları tarafından da  verilmesiyle  mümkün olacağını,

belirterek,

‘Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu adına eleştirdiğimiz tüm konularda ve yapılacak diğer çalışmalarda elimizden gelen desteği vereceğimizi tekrar etmek isterim. Sorunların çözülmesi için birinci ağızdan dinlenmesi ve ortak platformda değerlendirilmesi önemlidir. Ancak biz Sağlık Bakanı ile görüşemiyoruz, oysa sorunlarımızı dile getirip çözüm üretmek  için görüşmek gerekir.’ dedi.

 Türk Dişhekimleri Birliği