Ana Sayfa Eczacılık CPhI İlaç Bileşenleri İstanbul Fuarı

CPhI İlaç Bileşenleri İstanbul Fuarı

W- Sayın Kerim Alain Bertrand UBM’i kısaca tanıyabilir miyiz?

K.A.B.- Dünyanın lider fuar ve etkinlik organizasyonu şirketlerinden UBM, etkinlik temelli küresel bir pazarlama ve iletişim hizmetleri şirketidir. Özel içerikler ve haberleri üreterek dağıtmanın yanı sıra şirketlerin işlerini yürütmelerine ve dünyadaki alıcıların ve satıcıların etkinliklerde ve çevrimiçi olarak bir araya gelmelerine yardımcı olmaktadır. 40’dan fazla ülkede, ticari ve mesleki topluluklar olarak hizmet veren uzmanlaşmış gruplar halinde teşkilatlandırılmıştır. Bu gruplar, şirketlere iş yapabilmeleri ve pazarlarına etkin ve verimli olabilmeleri için yardımcı olmaktadır. Dolayısı ile yeni iş bağlantıları kurma ve ürün ile hizmetleri en doğru pazarlarda en doğru kitlelerle buluşturan UBM, firmalara iş potansiyellerini katlayarak geliştirme fırsatı sunmaktadır.

2012 yılında kurulan UBM Istanbul, şirketlere Avrupa ve Asya’da iş geliştirme, yeni müşteriler elde etme, yeni ürünler lanse etme, markalarını tanıtma ve yeni pazarlara açılma fırsatları sunmakta ve sektör uzmanlarını buluşturmaktadır. UBM Istanbul’un Türkiye’deki öncelikli hedefleri; coğrafik adaptasyonla, yüksek talepli uluslararası etkinlikleri Türkiye ve bölgesel pazarla buluşturmak, UBM Grup sinerjisi ile Türk firmalarının uluslararası etkinliklere katılımını teşvik ederek, ihracat hacmini desteklemek ve Türkiye fuar sektörünü en yüksek noktaya taşımaktır. UBM’in IFSEC Istanbul Yangın, Güvenlik ve Güvenlik Teknolojileri Fuarı ile Fi Istanbul Gıda Bileşenleri Fuarı’nın yanı sıra, 2014 yılında ilk defa İstanbul ev sahipliğinde CphI Fuarını düzenleyecektir.

W- Bu köklü kuruluşun dünyada geldiği nokta nedir ve iştigal alanları nelerdir?

K.A.B.- 20. yüzyılın başlarında siyasi bir ajandaya sahip bir yapı olarak pek çok basılı yayını bünyesinde barındıran bir basın kuruluşu olarak kurulmakla birlikte, UBM son 10 yılda yazılı basın alanından kademe kademe çekilmiştir. Bugün yazılı basın UBM’in toplam cirosunun %4’ünden az bir payı temsil etmektedir. Bu noktada UBM, fuarcılık ve etkinlik işine odaklanmış bir grup olarak kendisini sürekli geliştirmektedir. Bunun en güzel kanıtı da, isminde kullandığı “live media” yani “canlı medya” ifadesidir. Geliştirmiş olduğu etkinlikler, markalar ve yapmakta olduğu stratejik satın almalar sayesinde bugün dünyanın en büyük fuar şirketleri arasında yer almaktadır. UBM, bu başarıları sayesinde, Asya Bölgesi’nde pazar lideri ve global olarak da ikinci en büyük organizasyon şirketi konumundadır.

Önemi en büyük değil, en iyi ve etikili organizasyonları yapmaya veren UBM’in temel prensibi, etkinliklerin yer aldığı sektörleri en iyi şekilde anlayarak ve farklı kesimlerin beklentilerini algılayıp onları cevaplandırarak, o beklentileri karşılayacak şekilde etkinlikleri organize etmektir. Kısacası ilgili pazar dinamiklerini anlamak, oyuncuları tanımak ve sektörel ihtiyaçlara en doğru çözümler sunan kaliteli buluşma ortamları yaratmak, UBM’in etkili hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır.

UBM, organize ettiği her etkinlikte “sürdürülebilirlik” ve “kalite”ye getirdiği standardlarla, global fuarcılık sektörünün çıtasını sürekli en üst seviyede tutmaktadır. Temel etik kuralları, iş ile insan sağlığı prensipleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir ortamda, tüm paydaşlarını duyarlı iş yapmaya özendirerek çalışmayı hedeflemektedir.

W-Sanırım ülkemizde ilk faaliyetiniz 2010 yılında gerçekleşti ve 2012’de ise büyük yatırım yaptınız ve niye Türkiye ?

K.A.B.- Havacılıktan ilaç içeriklerine, bilişim ve iletişim teknolojilerinden gıda bileşenlerine, güvenlikten çağrı merkezlerine kadar dünyada bir çok farklı sektörde lider konumda etkinlikler düzenleyen UBM, Türkiye ekonomisinin istikrarlı seyrinden dolayı 2010 yılında satın aldığı İstanbul Kuyumculuk Fuarı ile pazara ciddi olarak adım attı. Daha sonraki satın alımları yönetmek ve uluslararası etkinlikleri Türkiye’ye kazandırmak üzere UBM İstanbul kuruldu.

Grubun 2012 yılında yaptığı daha kapsamlı yatırım ve satın almalarla Türkiye’deki konumu daha da güçlendirildi. Global etkinlik anlayışını Türkiye’ye uyarlarken, NTSR Fuarcılık ile birleşmeye gidildi. Türkiye’de 32 yıldır yaptığı etkinliklerin kalitesi ve çizgisi ile, iki nesildir yönetilen tek fuarcılık şirketi olan NTSR, UBM’in kendi bünyesine katmış olduğu ve ilgili ihtisas alanlarının en iyi fuarlarını düzenleyen Rotaforte ve EFEM ile beraber, UBM Istanbul’un Türkiye pazarında güçlü bir şekilde konumlandırılmasında destek oldu.

Son 10 yılda Asya ve Güney Amerika’daki büyüme trendinden faydalanarak, küresel bir lider halini almış olan UBM, aynı dönem boyunca istikrarla büyüyen ve yatırım açısından yüksek potansiyele sahip pazarlar arasında yer alan Türkiye’yi de hedef ülke olarak benimsemiştir. Bunun haricinde UBM, kültürel zenginliği ve elverişli ikliminden dolayı da bölgesel etikinlikler için Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u bir bölgesel üs olarak belirlemiştir.

W- Uluslararası fuar organizasyonlarının önemi nasıl ifade edilebilir: bir ülkeye ve müteşebbislerine neler kazandırır?

K.A.B.- Fuarlar bir paylaşım ve buluşma noktasıdır. Bir sektörün sunduğu fırsatlar ile o sektöre ihtiyaç duyan tüm sanayilerin bir araya geldiği, iş birliği geliştirdiği sektörün sunduğu fırsat ve sorunları tartıştığı bölgesel ya da küresel ticaretin geliştiği platformlardır. Gerçek bir uluslararası nitelik taşıyan her fuara ev sahipliği yapan ülkeye faydası ve etkisi yaklaşık on katıdır. Fuara katılımın maliyetinin yanı sıra katılımcı ve ziyaretçi şirketler, konaklama ve bir çok başka harcama ile ev sahibi ülkeye gelir kazandırmaktadır. Bugün 350 milyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen fuarcılık sektörünün Türk ekonomisine olan katkısı 3 milyar dolarlar civarındadır.

W- Fuar organizasyonlarının büyüklüğü nasıl ifade edilmelidir ve sonuçlarını ölçmek mümkün mü?

K.A.B.- Fuarlar, bir sektörde sadece hizmet ile ürün satın alan ile satanı biraraya getiren etkinlikler değildir ve bu şekilde de olmamalıdır. Yani fuarların tek amacı bir pazar yeri oluşturmak değildir. Fuarların aynı zamanda; ilgili sektörün tüm bileşenlerinin biraraya getirildiği platformlar olmalıdır. Ayrıca inovasyon ve sektör potansiyelleri ile engel ve zorlukların beraber tartışıldığı, çözümlerin üretildiği, katılımcı firmalara çok yeni ve küresel pazar fırsatı sunar.

Açıkçası fuarların başarısı ve büyüklüğü ne metrekare gelirleri ne de katılımcı sayısı ile ölçülmelidir. Bir fuarın büyüklüğü fuarda buluşan sektör ve sektörlere katkısı ile ölçülmelidir. UBM’i farklı kılan ve ziyaretçi ile katılımcı memnuniyetini en yüksek seviyede tutan faktör ise, ROI (yatırımın geri dönüşü) ve katılımcı ziyaretçi arasında oluşan iş hacimlerini ölçerek, memnuniyet seviyelerini belirlemesidir. Müşteri beklentileri bu şekilde belirlediğimiz her sektöre, bir sonraki yıl daha verimli ve keyifli bir etkinlik kazandırmış oluruz.

W- İlaç ve sağlık alanında sizi CPhI ile tanımaktayız ve 4-6 haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da bir organizasyonunuz var, çok bilinen bir organizasyon olmasına karşın amacınızı, bu organizasyonun katılımcılara sunduğu avantajları ve organizasyona ait bazı detay bilgileri alabilir miyiz?

K.A.B.- Dünya çapındaki etkinliklerinden olan CPhI Worldwide, 100.000’in üzerinde tedarikçiyi ve alıcıyı biraraya getirmektedir. CPhI Worldwideyıl içersinde dünyanın belirli şehilerinde organize edilmektedir. CPhI İlaç Bileşenleri Istanbul Fuarı ise, CPhI Worldwide’ın bölgesel bir uzantısı olarak, 4-6 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2014 yılında Türkiye’de İstanbul’da ilk lansmanı yapılacak olan CPhI İlaç Bileşenleri Istanbul Fuarı, CPhI Worldwide’ın çatısı altındaki en yeni organizasyondur. Ev sahipliğinin İstanbul’da yapılacağı bu büyük buluşmada İlaç Endüstrisi ile ilgili çok sayıda Türk ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçi biraraya gelecektir. Büyüyen ekonomisi ve İstanbul’un iki kıtayı birleştiren tek dünya şehri olarak sahip olduğu stratejik coğrafi konum, Türkiye’yi sağlık ve ilaç sektörleri için önemli bir uluslararası buluşma merkezi haline getirmektedir.

CPhI İstanbul; yerli ilaç üreticilerini küresel ham madde, makine, ambalajlama çözümleri ve kontrat hizmetleri tedarikçileri ile biraraya getirecektir. Aynı zamanda kendi piyasalarına fiyat avantajlı ilaç ürünleri sokmak isteyen çok sayıda bölgesel ziyaretçiye tedarikçi ve üretim partneri bulma fırsatı sunacaktır.

Bölgesel olma amacını güden CPhI İlaç Bileşenleri Istanbul Fuarı, Güney Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ilaç sektörlerinin buluşma noktası özelliğini de taşımaktadır. CPhI Worldwide’a katılamayan veya bölgesel iş gelişimine önem veren ilaç firmaları ile bu firmaları destekleyerek onlara hammadde, teknoloji, destek sunan firmaların bir araya geleceği bir ortak bir platform olacaktır. Yaklaşık 3.000 metrekare üzerinde gerçekleşecek olan bu fuar, 4.000’den fazla yerel ve uluslararası ziyatreçinin de ziyaret edeceği 3 günlük bir fuar olacaktır. Fuarın bünyesinde aynı zaman da bir CPhI Konferansı da yer alacaktır. CPhI markası altında yapılacak olan bu konferans sırasında, sektör sorun ve fırsatlarınından çözüm ve en son teknolojilere kadar çok geniş yelpazede konular tartışılacaktır.

W- CPhI Istanbul Fuarı’nın Türkiyede lansmanını yapmaya nasıl karar verdiniz?

K.A.B.- Bir bölgesel CPhI Fuarı organize etme kararında iki önemli faktör rol oynadı. İlki, CPhI Worldwide’a ilgi duyan Türk firmalarının son yıllarda giderek küreselleşmesidir. İkincisi ise, bölgesel bir kitlenin yani belli bir bölgedeki firmaların satın almalarını içinde bulundukları bölge ve buna yakın çevrede gerçekleştirme hedefidir.

Türkiye’nin Avrupa’nın altıncı ve de dünyanın da on altıncı büyük ilaç pazarı olması da bu fuarın Türkiye’ye getirilmesi sürecinde önemli bir rol oynadı. Çünkü uluslararası firmalar büyük potansiyel olarak gördükleri Türkiye pazarına yatırım yapmaya devam ederken, bu pazardan uzun vadede önemli bir pay elde etme çabası içindedirler. Bu bağlamda da, CPhI Istanbul Fuarı’nı da, bu hedeflere ulaşma konusunda, önemli bir araç olarak görmektedirler. Dolayısıyla, tüm bu etkenleri bir araya getirip iyi bir analiz yaptığımızda, UBM olarak, 2014 yılında CPhI Fuarı’nın İstanbul lansmanını yapmaya karar verdik.

W- Ülkemizde UBM olarak ilaç ve sağlık alanındaki gerçekleştirmeyi planladığınız başka organizasyonlar var mı?

K.A.B.- Küresel olarak bu kadar önemli bir konuma sahip olan CPhI Worldwide’ın bir parçası olan CPhI Istanbul Fuarı’nı her sene organize etmek en büyük hedefimiz. Ancak buna ek olarak, yine her sene ilaç ve tıbbi teçhizat sektörlerine yönelik konferanslar düzenlemeyi amaçlamaktayız. Bu konferanslar CPhI markası altında yer alacaktır. Zaten bu sektörler, UBM’in küresel olarak en güçlü olduğu sektörler arasında da yer almaktadırlar.

W-İlaç ve sağlık alanındaki yatırımcılarımıza fuar organizasyonlarına katılıma yönelik tavsiyeleriniz neler olabilir?

K.A.B.- Bana göre, firmaların kendi sektörlerindeki önemli fuar organizasyonlarına katılım bir tercih veya alternatif olmamalıdır. Fuarlar, küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen veya küresel bir oyuncu olup B2B çalışan tüm firmaların pazarlama stratejilerinin bir parçası olması gerekmektedir. İlaç ve sağlık sektörü içinde sektör paydaşları ve müşteri kitlesi ile karşılıklı görüşmek, firmalara en son ürün ve hizmetleri doğru hedef kitleye bizzat tanıtma fırsatı vermektedir. Bu noktada, her iki tarafın yani hem ziyaretçi hem de katılımcının beklentilerini çok iyi ölçmek gerekmektedir. UBM’in farkı da burada ortaya çıkıyor. Bu beklentiler doğrultusunda hem ziyaretçilere hem de katılımcı firmalara en verimli deneyimi yaşatmak UBM’in misyonudur.

W- Geçmiş deneyimleriniz ışığında ülkemiz fuar endüstrisinin gelişmeye açık ve rekabetçi yönlerini öğrenebilir miyiz?

K.A.B.- Türkiye fuarcılık sektörü altın çağına girmiş bulunmaktadır. Gerek devletin bu sektöre verdiği önemin artması, gerek Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin dünya genelinde kabul görmesi ve gerekse UBM gibi uluslararası şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmış olması, Türkiye’de fuarcılık sektörünün hızla büyüyeceğinin güvencesidir.
UBM, kurumsal yönetim ilkeleri, adil fiyatlandırma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik standardlarına verdiği önem sayesinde, hem sektörün hem Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır.

W- Sayın Kerim Alain Bertrand değerli görüş ve paylaşımınız için çok teşekkür ederiz.