Ana Sayfa Tıp&Sağlık COVID-19’un Öğrenciler Üzerindeki Sessiz Etkisi

COVID-19’un Öğrenciler Üzerindeki Sessiz Etkisi

Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, COVID-19 salgınının üniversite öğrencilerinin karar verme yeteneklerini olumsuz yöde etkilediğini öne sürüldü.

Yapılan çalışmada, küresel olayın neden olduğu stresin, öğrencilerin bilişsel kaynaklarını potansiyel olarak zorladığı, daha az tutarlı karar vermelerine ve bilgiyi etkili bir şekilde değerlendirmede zorlandıkları ve öğrencilerin sezgisel ve analitik düşünme arasında gidip gelme olasılığının daha yüksek olduğu bulundu.

Öğrenciler karar vermekte zorlanıyorlar

Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, 2020’nin Güz döneminde öğrencilerin karar verme süreçlerinde, önceki yıllarda benzer araştırmalara katılan akranlarına kıyasla daha az tutarlılık gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, pandemi sırasında öğrencilerin varsayımsal bir duruma verdiği yanıt ile daha önceki çalışmalarda verdiği yanıtlarla karşılaştırdı. 2020’deki öğrencilerin, senaryonun nasıl tanımlandığına bağlı olarak içgüdüleriyle gitmek ile cevapları üzerinde daha derinlemesine düşünmek arasında geçiş yapma olasılıklarının daha yüksek olduğuna dair kanıtlar buldular.

Problem çözme ve karar vermekten sorumlu beyin bölgesi etkilemiş

Araştırma ayrıca, küresel karantinayla birlikte gelen uzun süreli ve geniş kapsamlı belirsizliklerin, bir laboratuvarda dayatılan akut bir stres etkeninden çok farklı olarak, problem çözme ve karar vermekten sorumlu beyin bölgesini etkilediğini öne sürüyor.katıldıklarında koronavirüs ile enfekte olmadıkları varsayıldı.

Araştırmaya katılanların koronavirüs ile enfekte olmadıkları varsayıldı.

2020 sonbaharında, Ohio Eyaleti kampüslerindeki öğrenciler, hem sanal olarak hem de yüz yüze sunulan, yoğunluğu azaltılmış ve sürekli fiziksel mesafeye uyularak, maske takarak ve rutin COVID-19 testinden geçilerek sunulan derslere katıldılar. Öğrencilerin bu araştırmaya katıldıklarında koronavirüs ile enfekte olmadıkları varsayıldı.

Aaraştırmacılar bu çalışma için, ADMC ölçeğiyle değerlendirilen 722 lisans öğrencisinin pandemi öncesi örnekleminden alınan verileri, 2020 güz döneminde iki değerlendirmeden birine katılan 161 öğrenciden alınan verilerle karşılaştırdı.

Poorer decision making among college students during the COVID-19 pandemic: Evidence for “pandemic-brain”

Did living through the COVID-19 pandemic cause healthy college students to experience “pandemic-brain,” a phenomenon characterized by difficulties with various cognitive abilities? Did students shift from deliberative to more impulsive decision making?

We compared a pre-pandemic sample of 722 undergraduate students to 161 undergraduate students recruited in Fall 2020, during the COVID-19 pandemic.