Ana Sayfa Tıp&Sağlık Covid-19’un çocuklar üzerine etkilerinden bildiklerimiz

Covid-19’un çocuklar üzerine etkilerinden bildiklerimiz

Küçük çocuklar tipik olarak solunum mikroplarının “süper bulaştırıcılarıdır”, bu nedenle COVID-19’a neden olan koronavirusun başlıca bulaştırıcıları olmamaları şaşırtıcı. Ayrıca hastanede yatan hastalar arasında da pek bulunmuyorlar. Başlangıçta, infeksiyona yakalandıklarında ciddi hastalanma olasılıklarının daha düşük olduğu düşünüldü. Daha sonraki çalışmalar, en azından ilkokul çağındakilerin virusu kapma olasılıklarının daha düşük olabileceğini gösterdi. Yine de, fiziksel istismar, öğrenme eksiklikleri, okulların kapanmasından kaynaklanan anksiyete ve depresyon, sosyal izolasyon ve pandeminin diğer stres yaratan sonuçları dahil olmak üzere COVID-19’un bir dizi dolaylı hasarına karşı bağışık değiller. Bu nedenle çocukların okulda nasıl güvenli olabileceğiyle ilgili bilgi veriliyor.

What We Know About the Impact of Covid-19 on Children

COVID’e yakalanma olasılığı ne kadar?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 18 yaşın altındaki çocuklar dünya nüfusunun %29’unu oluşturmalarına rağmen, geçen yıl dünya çapında bildirilen tüm COVID-19 olgularının yaklaşık %8’ini oluşturuyorlardı. Pediatrik infeksiyonların eksik bildirilmesi olasıdır. Yetişkinlerle karşılaştırıldığında, COVID-19’lu çocuklarda semptom görülmemesi olasılığı daha yüksektir veya görülen semptomlar burun, boğaz ve üst solunum yoluyla ilgili hafif semptomlarla sınırlıdır. Hastaneye yatmayı nadiren gerektirirler.

Çocuklar neden virusa daha az duyarlı olabilir?

Birden çok neden var. Çocuklar virusa karşı doğuştan daha güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olabilirler ve virus vücutta ortaya çıktıktan saatler sonra spesifik olmayan savunma mekanizmalarını harekete geçirebilirler. Daha da önemlisi, yetişkinleri ve özellikle de yaşlıları COVID-19’dan kaynaklı daha ciddi hastalık riskiyle karşı karşıya bıraktığı düşünülen faktörlerin çoğu çocuklarda bulunmayabilir.

Çocuklar virusu yayarlar mı?

Evet. SARS-CoV-2’yi diğer çocuklara ve yetişkinlere bulaştırabilirler. Bununla beraber, araştırmalar özellikle küçük çocukların hane ve topluluk içindeki bulaşmanın ana etmeni olma eğiliminde olmadığını göstermiştir. ABD’de 2020’de yeniden ortaya çıkan COVID-19 salgınları 20-49 yaş arası yetişkinler tarafından tetiklendi. Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, ekim ayında okullar yeniden açıldıktan sonra bile SARS-CoV-2 infeksiyonlarının neredeyse dörtte üçünü 20-49 yaş grubundan kişiler oluşturuyordu, infeksiyonların %5’ten azı 0-9 yaş arası çocuklardan ve %10’dan azı 10-19 yaş grubundan kaynaklanıyordu.

Ayrıca, 10 yaşın altındaki çocuklar infeksiyona daha az duyarlı olabilir. Bu durum, okulların açık kaldığı yerlerde ilkokul ve kreşlere kıyasla ortaokul ve liselerde bildirilen salgınların sıklığının daha fazla olmasına yansımıştır. tamamı için üst yazıyı tıklayınız