Ana Sayfa Eczacılık Covid-19 Aşı Önceliği Hakkında

Covid-19 Aşı Önceliği Hakkında

Ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden itibaren COVID-19 salgını ile mücadelede en ön safta yer alan meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımız için aşı planlamasında öncelik tanınması talebimiz yetkili mercilere birçok kez aktarılmıştır. Talebimizi, Sağlık Bakanlığımıza ve TİTCK Başkanlığına belirli aralıklarla aktarmaya devam ediyoruz.

Birliğimizin kayıtları ve iletilen bildirimler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz listeler 15.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, 11.03.2021 ve 29.03.2021 tarihlerinde resmi yazılarımız ile TİTCK Başkanlığına iletilmiştir. Şu ana kadar bu şekilde hazırladığımız listelerde yer alan eczane eczacılarımız, ikinci ve yardımcı eczacılarımız, kamuda görev yapan meslektaşlarımız, akademisyen meslektaşlarımız, özel sektörde görev alan eczacılarımız, eczane çalışanlarımız, birlik ve eczacı odası çalışanlarımız ve stajyer eczacılık fakültesi öğrencilerimiz Kuruma bildirilmiştir.

Birliğimizin kayıtları ve yapılan bildirimlerimiz doğrultusunda aşılamalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Göndermiş olduğumuz listelerde yer alanların çok büyük bir kısmına aşılama önceliği sağlanmış olmakla birlikte, Birliğimiz tarafından Bakanlığa bildirimi yapıldığı halde halen E-Nabız’da aşı önceliği tanınmayanlar konusunda gerekli girişimlerimiz devam etmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter